Начало | Новини | Национални | Становище на eMag, относно решението на КЗК

Становище на eMag, относно решението на КЗК

eMag 1

 

Публикуваме официалното становище на eMag по повод решението на КЗК, представено на 26.05.2016год., и отразено на 27-ми. Четвърта власт запазва правото на медиен отговор eMag по темата. Становището на eMag е следното:

Становище на eMAG по повод решение № 329 от 18.05.2016  на Комисия за защита на конкуренцията

София, 27май 2016 г. За трети път Комисията за защита на конкуренцията санкционира eMAG, като този път на компанията се налагат 9 глоби. За нас това е решение, което не приемаме, тъй като е неправилно и необосновано.

Ще обжалваме решението в българския съд и ще предприемем всички необходими действия да представим казуса пред Европейската комисия. Нашите адвокати считат, че имаме пълното основание да вярваме, че ще постигнем справедливост.

Виждането ни е, че eMAG се санкционира за това, че предлага добри и атрактивни за пазара цени и същевременно качествени услуги, носещи ползи на потребителите – елементи от бизнеса ни, които активно комуникираме. Ще продължим да инвестираме, за да създаваме добавена стойност за потребителите и за българския онлайн пазар.

eMag logo

Четвърта власт оставя отворена възможнот за всички свои читатели, да публикуват своите становища, анализи, позиции, статии и пр. „Чвтвърта власт“ означава властта на медиите – властта на публично обявеното слово. Ние даваме тази „власт“ на Вас, нашите читатели. Можете да изпращате вашите позиции чрез ТВОЯТА ТРИБУНА.