Начало | Икономика | Световна | Германската икономика удвоява ръста си

Германската икономика удвоява ръста си

Фолксваген

Задвижена от високите инвестиции на компаниите, склонните на повече разходи потребители и меката зима, германската икономика стартира годината ударно.

Брутният вътрешен продукт нараства през първото тримесечие с 0,7 на сто спрямо предходното тримесечие, съобщи Федералната статистическа служба. По този начин базираната във Висбаден статистическа служба потвърждава първоначалната оценка за най-силното увеличение от две години насам.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП на Германия отчете ръст от 0,3 на сто.

германия БВП

През първите три месеца на тази година двигателите на конюнктурата са преди всичко от вътрешността на страната. За ръста се погрижи преди всичко частното потребление, което се увеличава с 0,4 на сто. Обществените организации също са похарчили повече средства, не на последно място за подслон, прехрана и интеграция на бежанците. Държавните разходи са скочили с 0,5 на сто.

Заради меката зима с 2,3 на сто скачат и инвестициите в строителството – най-силният ръст от над две години. Освен това компаниите са вложили с 1,9 на сто повече средства в машини и съоръжения. За сметка на това има понижение по отношение на външната търговия, тъй като вносът (1,4 на сто) е по-силен от износа (1%). Експортът страда от отслабналото търсене от страна на развиващи се пазари като Китай, Бразилия и Русия.

И на годишна база икономиката отчита растеж. Коригираният спрямо инфлацията БВП е нараснал с 1,3 на сто, а сезонно коригираните данни отчитат ръст от 1,6%, защото през тази година има един работен ден по-малко.

През 2015 г. германската икономика нарасна с 1,7 на сто, а според Международния валутен фонд и Европейската комисия тази година ръстът ще бъде в размер на 1,6%.

„Ръстът тази година се очаква да остане умерен, тъй като силното вътрешно търсене, подкрепено от благоприятни фискални и парични условия компенсира слабото външно търсене“, пише МВФ в последния си доклад за състоянието на икономиката на Германия.

Германия е петата по големина икономика в света и най-голямата в рамките на еврозоната. Страната е вторият по големина износител в света, като износът възлиза на повече от една трета от националното производство. Като такива, износът на продукти с висока добавена стойност е основният двигател на растежа през последните години. Съставът на БВП по отношение на разходите е приблизително следният: на потреблението на домакинствата се падат 55 процента, на частните инвестиции – 20%, от които 10 на сто в строителството, 6 процента в машини и оборудване и 4 на сто в други продукти, а на  държавните разходи – 19%.

Автор: Бойчо Попов, Инвестор