Начало | Икономика | Експертни мнения | Как да се пребори бедността?

Как да се пребори бедността?

беден

10 трилиона долара ще бъдат необходими за изкореняването на бедността в световен мащаб до 2030 година. Това е една от целите за устойчиво развитие, приети от ООН. Основен инструмент за постигането й се оказва осигуряването на подходящи работни места.

Според Международната организация по труда, за да се случи това, трябва да се преодолеят няколко пречки, пише БНТ.

Една от тях е тясната икономическа база или зависимостта от износа на природни ресурси и първични стоки. Увеличаването на социалното неравенство също забавя растежа и трябва да се търсят варианти за по-равномерно разпределение на благата. Добре структурирани и работещи институции, които да защитават правата на трудещите се: това е от огромно значение за намаляване на бедността.

Специално внимание трябва да се обърне на заетите в селскостопанския сектор. Да им се осигурят по-добри условия за работа, да се увеличи производственият капацитет и достъпът до по-големи пазари.

Трябва да се промени същността на икономически растеж – производствената база в повечето държави трябва да бъде разширена. Комплексният подход е шанс да се пребори бедността и да се осигури достоен труд и живот на хората.

Близо два и половина милиарда души по света живеят с 3 долара и 10 цента на ден, сочат последните социологически данни, което ги прави бедни. През последните няколко години обаче борбата с тази социална несправедливост бележи значителен напредък. Убедително се представят Китай и държавите от Латинска Америка.

В Ервопа обаче се регистрира увеличаване на бедността. През 2012 година, повече от 300 000 000 души от развити държави живеят в бедност. В най-голяма степен от недоимъка са засегнати жените и децата.

Една трета от живеещите в крайна и умерена бедност всъщност имат работа, но много ниско платена. 80% от работещите хора – под прага на бедността.

Статистиката сочи, че 80% от хората в развитите държави се числят към т.нар. работещи бедни – получават заплата, но въпреки това живеят в относителна нищета. В четвъртия доклад за безработицата и социалните перспективи, се посочва, че бедните ще намалеят ако се осигурят качествени работни места.

Автор: Евгения Маринова