Начало | Общество | Култура | Посещенията в кината се увеличават, а в музеите и театрите намаляват

Посещенията в кината се увеличават, а в музеите и театрите намаляват

художествена галерия

Посещенията в кината се увеличават с 4,8% 2015 г. на годишна база, а в музеите и театрите намаляват, отчита Националният статистически институт (НСИ).

Оказва се също така, че приблизително една четвърт от посещенията в музеите са в дните със свободен вход.

Към края на 2015 г. в страната работят 201 музея. От тях 86 са общи, а 115 са специализирани (включително художествени галерии).

Посещенията в музеите през 2015 г. са 4 763 хил. и в сравнение с 2014 г. намаляват с 0,4%. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите – с 55 хил., или с 6,9%, в сравнение с предходната година.

Общите приходи на музеите през 2015 г. са 50 100 хил. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 13,6%. От тях размерът на бюджетната субсидия е 37 млн. лв. (73,9%), приходите от посещения са 7 млн. лв. (14,1%) и от европейски програми и проекти – 1,1 млн. лв. (2,3%).

Общият персонал на музеите през 2015 г. е 3 021 души и намалява с 2,7% в сравнение с 2014 година.

През 2015 г. в музеите се използват 1 360 компютъра за административни цели, 599 – за съхранение на бази данни и 184 – за предоставяне на данни на посетителите.

Движимите културни ценности, формиращи Националния музеен фонд, са 7,5 540 млн. единици и в сравнение с 2014 г. техният брой намалява с 0,8%. От тях цифровизирани са 328 хил. единици, което е с 39 хил. повече в сравнение с предходната година.

Театър

През 2015 г. в действащите 75 театъра в страната са организирани 14 168 представления, посетени от 2 169 хил. зрители. В сравнение с 2014 г. представленията намаляват с 3,6%, а посещенията – с 5,8%. Намалява и средният брой посетители на едно представление – от 157 лица през 2014 г. на 153 лица през 2015 година.

Приходите на театрите през 2015 г. са 69,3 млн. лв., като 17,1 млн. лв. (24,7%) от тях са приходи от билети и от участия в турнета в страната и в чужбина.
През 2015 г. в страната развиват дейност 56 музикални колектива – 5 филхармонии, 28 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 23 оркестъра. Представленията на тези колективи се увеличават с 11,6%, а посещенията – с 6,4% в сравнение с 2014 година.

Дружества, сдружения и музикални компании са организирали 38 рецитала (художествено слово), посетени от 6 250 зрители.

През 2015 г. са осъществени 903 концерта, посетени от 531 хил. лица. Най-често има естрадни концерти (поп, рок, фолк и др.) – 294, посетени от 299,5 хил. лица, или 56,4% от всички посетители.

Библиотеки

През 2015 г. библиотеките с фонд над 200 хил. книги са 48, като броят им остава непроменен спрямо предходната година. Фондът се състои от 34 224 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и други. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 235 хил., което е с 6,1% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията се увеличават (с 4,4%) и достигат 4 184 хиляди. Заетият библиотечен фонд средно на един читател също се увеличава от 27 през 2014 г. на 29 броя за текущата година.

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” през 2015 г. има регистрирани 7 997 хил. библиотечни документа, което е с 45 хил. повече в сравнение с предходната година. Библиотечният фонд в 27-те регионални библиотеки в областните центрове е 11 994 хил., а заетият библиотечен фонд в тях намалява с 201 хил. (5%) в сравнение с предходната година.

Филми

През 2015 г. са произведени общо 116 пълнометражни, късометражни и среднометражни филма, от тях 45 за киномрежата, 71 за телевизията в т. ч. един сериал с 26 епизода.

Произведените пълнометражни филми са 26 (24 за киномрежата и 2 за телевизията) и се увеличават с 62,5% спрямо предходната година.

Произведените късометражни и среднометражни филми са 90, от които 10 игрални, 71 документални и образователни и 9 анимационни. В сравнение с 2014 г. производството на този вид филми намалява с 8,2%.

Кина

В края на 2015 г. кината в страната са 55, а киноекраните – 206, което съответно с 6 и 10 повече в сравнение с предходната година. Мултиплексите са 11 и в тях са осъществени 67,2% от всички прожекции и 71,5% от посещенията.

През 2015 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината се увеличават с 8,4%, а посещенията – с 4,8%. Прожектирани са 6 970 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 860 български, 1 680 европейски, 3 651 от САЩ и 779 от други страни.

Най-голям е броят на кината в Югозападния район – 20 със 165 хил. прожекции, посетени от 2,9 млн. зрители. В столицата функционират 16 кина със 101 екрана, в които са прожектирани 3 045 филма.

Радиопрограмна дейност

През 2015 г. радиооператорите (84 радиа и радиомрежи) са излъчили 704,6 хил. часа радиопредавания, което е с 4,7% (31,6 хил. часа) повече в сравнение с 2014 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания – 46,3%, следвани от информационно-тематичните -11,8%, и новините (бюлетини, коментари, спортни новини и прогнози за времето) – с 11,7%.

Делът на програмите за изкуство и култура е 2,2%, а на образователните програми – 1,3%. Излъчените реклами са 5,7% (39,9 хил. часа) от всички предавания.

Автор: Надежда Бочева, редактор Бойчо Попов