Начало | Новини | Национални | Студенти на протест срещу поредното безумие в образованието

Студенти на протест срещу поредното безумие в образованието

НЕприоритетни

Студенти излизат на протест пред Министерството на образованието днес заради спирането на европейските стипендии за успех за специалности като право и медицина.

Протестът е насрочен за 17 ч. Организира го Асоциацията на студентите по медицина.

Практически борбата за по-качествено образование, даващо конкурентни знания и умения, отово бе помрачена от българския академичен „елит“, с тяхната тиха война за усвояване на средства от държавата.

Добре известен е факта, че всички университети се издържат с държавна субсидия, изчислена въз основа на броят обучавани студенти. Така в университетите всяка година се появяват причудливи специалности, с доста съмнителна академичност – добри примери са: моден стайлинг, PR и пр.

В момента университетите вместо да закрият НЕакадемичните и НЕуниверситетски специалности, те дават „приоритет“ чрез пряк финансов стимул за някои студенти, да изберат специалност от определена грула „приоритетни специалности“.

Силният недостиг на кадри за пазара на труда и множеството специалности без приложение в реалната икономика, дадоха светлина върху университетите. Но зад новите образователни програми стоят същите цели на „университетските елити“, а именно усвояване на средства БЕЗ МИСЪЛ за студентите.

В списъкът със специалности фигурират причудливи приоритетни специалности като „Теория и управление на образованието“, а продължава липсата на анестезиолози. Както и много други недоразумения.

Друга „приоритетна“ специалност е „педагогика“. При положение, че почти всеки университет предлага лесен прием в тази специалност, а дипломираните учителки са повече от нуждите на училищата. Отново прием без планировка на производството на кадри и никаква корелация с нуждите на пазара на труда.

Особено важна е приоритетната специалност „Военно дело“. Тоест някой иска да има нова вълна от безработни висшисти с не използваеми дипломи и никакви знания.

Университетите ще получават допълнително целево финансиране от държавата за обучението на студентите в специалностите от тези направления. Ето и списъка:

1. Теория и управление на образованието  ???
2. Педагогика ???
3. Педагогика на обучението по … ???
4. Физически науки
5. Химически науки
6. Биологически науки
7. Науки за земята
8. Математика
9. Информатика и компютърни науки
10. Машинно инженерство
11. Електротехника, електроника и автоматика
12. Комуникационна и компютърна техника
13. Енергетика
14. Транспорт, корабоплаване и авиаци
15. Материали и материалознание
16. Архитектура, строителство и геодезия ???
17. Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми
18. Металургия
19. Химични технологии
20. Биотехнологии
21. Хранителни технологии
22. Общо инженерство ???
23. Растениевъдство
24. Растителна защита
25. Животновъдство
26. Ветеринарна медицина
27. Горско стопанство ???
28. Теория на изкуствата ???
29. Изобразително изкуство
30. Музикално и танцово изкуство
31. Театрално и филмово изкуство
32. Военно дело ???

Четвърта власт