Начало | Бизнес | Анализ | Съюзът на пивоварите отчете 4% ръст на продажбите на бира през 2015

Съюзът на пивоварите отчете 4% ръст на продажбите на бира през 2015

бира 5

Шестте компании от Съюзът на пивоварите в България (СПБ) – „Болярка – ВТ“, „Бритос“, „Загорка“, „Каменица“, „Карлсберг България“ и „Ломско пиво“, отчетоха реализирани малко над 5 млн. хектолитра бира през 2015 г. или близо 4% повече в сравнение с 2014 г. Компаниите общо са покрили през миналата година 94% от българския бирен пазар и имат 99% производствен дял от общото за страната годишно производство на пиво, съобщиха от организацията.

Данните за разпределението на пазара по видове опаковки показват, че за втора поредна година се наблюдава лек спад в продажбите на РЕТ бутилки, чийто дял през изминалата година е малко под 60%. Делът на стъклените бутилки е близо 24.5%, а на кеговете – 5%. Продължава плавното увеличение на продажбите в кенове, които вече заемат 10.5%.

През 2015 г. членовете на СПБ отново са активни в разширяването на своeто пазарно портфолио – с 10 нови марки и асортимента бира, и над 20 нови бутилки и кенове.

Компаниите са инвестирали 50 млн. лева през миналата година в дълготрайни материални активи. Средствата са вложени в технологично оборудване, машини и апарати, изграждане на нови производствени и бутилиращи цехове, складове и логистични бази, пречиствателни станции с анаеробни инсталации за отпадни води.

По данни на организацията през 2015 г. общият пазар на бира в страната възлиза на 5 300 000 хектолитра, което е с 2 % повече от 2014 г. Според изпълнителния директор на СПБ Ивана Радомирова ръстът в общия обем на продажбите на българския пазар през 2015 г. се дължи до голяма степен на топлото и слънчево време, както и на голямото разнообразие от нови асортименти и марки пиво. По данни на НСИ вносът на бира е нараснал с 15% в сравнение с 2014 г. Със същия процент е и увеличението в износа на пиво.

По данни на Europe Economics от производството и продажбите на бира в България годишно се генерират около 170 млн. евро данъчни приходи за фиска, от които приходите от ДДС са 50 млн. евро и от акцизи 40 млн. евро. Добавената стойност по цялата верига на бирената индустрия (от полето до чашата на консуматора) е близо 310 млн. евро. От тях 97 млн. евро се генерират директно от пивоварните компании и 154 млн. евро от секторите по веригата на доставките.

Съюзът на пивоварите е единствената браншова организация в страната, която осъществява обща за сектора програма с инициативи за социална отговорност, включително проект за превенция на употребата на алкохол от лица под 18 г. За тази своя дейност организацията получи най-голямата награда на Българската стопанска камара – „Майка България“, за реализация на проекти с принос към устойчивото развитие на сектора, добрите практики за корпоративна социална отговорност и издигане репутацията на отговорния бизнес в страната и чужбина. Наградата на БСК бе връчена на СПБ и по повод трите юбилея, които браншът празнува тази година – 135 години пивоварна промишленост в България, 60 години пивоварна наука и 25 години Съюз на пивоварите.

Регал