Начало | Новини | Национални | Отнемат ли конституционното право на гласуване в България

Отнемат ли конституционното право на гласуване в България

затворник в дама си
На среднощно заседание бяха приеха ключови изборни промени – задължителното гласуване, отпаднаха стимулите за гласуване, агитацията ще е само на български език.

затворник в домът сиЛицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и ред, определени от ЦИК, решиха депутатите при второто четене на закона.

Избирателите ще могат да упражнят избирателното си право на следващите избори, ако подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответния орган по постоянен адрес. Заявлението ще трябва да се подаде не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

Избирателят няма да се заличава от списъците, ако докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува.

Уважителни причини са:

  • отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори,
  • заболяване,
  • учебна/служебна заетост,
  • други непредвидени обстоятелства,
  • трайно пребиваване извън страната,
  • трайни увреждания, сред тях увредено зрение или затруднения в придвижването,
  • възраст над 70 години.

Отпадна предложението за определяне на стимули за избиратели, които са упражнили правото си на глас, предаде БТА.

В бюлетината ще има квадратче „Не подкрепям никого“, където с „Х“ или „V“ избирателят може да изрази своята воля с химикал, пишещ със син цвят. Така отбелязаната бюлетината ще се смята за действителна.

Димитър Делчев от Реформаторския блок предложи гласовете „Не подкрепям никого“ да бъдат извадени от действителните гласове при определянето на 4-процентовата бариера за влизане в парламента и разпределението на мандатите. По негово искане разискванията по промените в Изборния кодекс бяха прекратени, за да се намери систематичното място на този текст в кодекса. Разпоредбата ще бъде гласувана на следващото пленарно заседание.

Изборният ден вече ще започва в 7.00 часа и ще приключва в 20.00 часа, с възможност да бъде удължен с още час, реши парламентът. Досега изборният ден започваше и завършваше с час по-рано – избирателите можеха да гласуват от 6.00 до 19.00 часа.

Без камери в секцията

Отхвърлено беше предложението на Мустафа Карадайъ (ДПС) и група народни представители в помещенията на всяка секционна избирателна комисия да се поставят по две камери за онлайн наблюдение като първата от тях покрива входа на помещението, а втората – работното място на членовете на секционната комисия.

Текстът предвиждаше камерите да бъдат разположени по начин, който не нарушава тайната на вота, а ЦИК да обезпечава технически он лайн наблюдение през целия изборен ден, включително при преброяване на бюлетините и оформяне на протоколите.

Преди гласуването Таско Ерменков („БСП лява България“) коментира, че тези камери ще осигурят прозрачност на изборния процес. След това те ще останат в училищата и ще осигурят безопасността на нашите деца, посочи той.

Валери Симеонов (Патриотичен фронт) определи идеята като „поредния кьорфишек на ДПС“. Той посочи, че предложението е добро, но камерите ще струват не 6 млн., а 10 млн. лева и затова предложи да се приложат първо в секциите в чужбина.

Станислав Анастасов (ДПС) каза, че заради една забравена камера се видяло как се вадят подготвени бюлетини. По думите му това е още един аргумент защо трябва да има камери.

„Това с камерите е една екзотика“, коментира Атанас Атанасов (РБ) и посочи, че това е удобен механизъм за манипулация на вота.

Димитър Лазаров (ГЕРБ) също коментира, че същността на предложението е да се наблюдава кой как гласува.

Агитацията

Агитацията в предизборната кампания задължително ще е само на български език. Парламентът не прие предизборната кампания, освен на български, в отделни случаи да може да се води и на друг език със задължително осигурен превод, както предложиха ДПС и Лютви Местан.

В агитационните материали по време на избори се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения, реши парламентът.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги ще могат да отразяват и безплатно предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, които са регистрирали кандидати.

За провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите всички доставчици на медийни услуги с национален обхват може да предоставят на ЦИК безплатно ефирно време в рамките на не по-малко от 15 минути седмично в периода на подготовка и произвеждане на изборите, записаха депутатите.

Отпадна предложението по време на предизборната кампания да се забрани огласяването на резултати от допитвания или социологически проучвания по повод на изборите./ Дир