Начало | Новини | Национални | Личните пари за втора пенсия ще постъпват в обща сметка?

Личните пари за втора пенсия ще постъпват в обща сметка?

горанов 1
МФ предлага закриване на индивидуалните партиди след пенсиониране, като средствата няма да се наследяват и титулярите няма да се разпореждат с тях.

Това предвиждат промените за капиталовия стълб в Кодекса за социално осигуряване, предложени от финансовия министър Владислав Горанов, съобщи в. „Сега“.

Натрупаните лични пари на осигурявалите се в капиталовия стълб ще постъпват в обща сметка, от която ще се изплащат вторите пенсии.

Така хората, родени след 1959 г., ще получават пенсия според натрупаните вноски, но след пенсиониране ще се губи правото на наследяване на средствата.

Хората няма да имат възможност да се разпореждат с парите си за втора пенсия, ако бъдат приети предложенията на финансовото министерство, предупреди по БНР Даниела Петкова, заместник-председател на Асоциацията на пенсионните фондове и ръководител най-големия пенсионен фонд у нас.

Създаването на общ пул, в който да отидат партидите на пенсиониралите се хора, е в техен интерес и те не губят парите си. Проблемът е, че нямат право на избор по какъв начин да ги управляват, допълни Петкова (виж коментара й по-долу).

Промените са отговор на притесненията на ЕК за ситуацията с втория стълб, която „би могла да има значителни отрицателни последици за публичните финанси или пряко чрез необходимостта от заместване на пенсионните доходи, или непряко чрез необходимостта от осигуряване от публичните средства на други социални помощи и услуги за засегнатите лица“.

Срещу отпадането на наследяването се обяви пред БНР вицепремиерът Ивайло Калфин, който обаче не се ангажира да коментира в детайли идеите на колегата си, пише още „Сега“.

От БСП пък заподозряха втори опит на финансовия министър за национализация на спестяванията на хората за втора пенсия.

Горанов опита да наложи друга радикална промяна за втория стълб – възможността хората еднократно да прехвърлят към НОИ спестяванията си от частен фонд. Но след острите критики остана възможността за многократно прехвърляне между фондовете и НОИ.

В частен фонд се осигуряват всички българи, родени след 1959 г. Втората пенсия зависи от вноските и от доходността, която пенсионните дружества са постигнали върху натрупаната сума. Пенсията от универсалните фондове е пожизнена и се изчислява на базата на очакваната продължителност на живота.

Промените целят да запълнят съществуващата празнота в закона за масовото изплащане на втори пенсии, което ще започне през 2022-2023 г.

Проблемът е, че при по-дълъг от разчетения период на получаване на пенсия частните фондове са длъжни да осигурят недостигащите по партидите средства. Комисията за финансов надзор предлага още от 2012 г. това да стане чрез гаранционен фонд, който да се попълва от първоначална вноска от всяко частно дружество и от такси от осигурените.

Вместо това обаче Горанов предлага друго. Всички пари от индивидуалните партиди на пенсионираните българи да постъпват в общ пул, от който да се изплаща пенсията на всички.

Другата промяна е, че досега всеки осигурен във втория стълб можеше да поиска 5 г., преди да започне да получава държавната пенсия, частните фондове да започнат да му изплащат втора пенсия. Сега този срок се скъсява на 1 г.

Това ще продължи да е възможно, ако осигуреният е натрупал достатъчно средства в партидата си за пожизнена пенсия поне колкото е минималната пенсия за стаж и възраст от НОИ. Осигурените ще избират дали да получат пълния размер на пенсията си от универсален или професионален пенсионен фонд, или да оставят част от парите в индивидуалната си партида. За целта обаче пенсията, която ще се получава и от двата вида фондове, трябва да е поне колкото е социалната пенсия за старост. Това, което остане по партидата, ще може да се получи разсрочено или наведнъж според желанието на пенсионера и ще се наследява. След като парите влязат в общата сметка, хората ще избират кое дружество да изплаща пенсията им.

Горанов предлага и животозастрахователни компании да могат да изплащат пенсиите.

Експерт: Парите не изчезват

Даниела Петкова заяви, че с предлаганите промени в Кодекса за социално осигуряване, парите по индивидуалните сметки на хората няма да изчезнат.

Ето нейния коментар:

„По време на целия трудов стаж, вноските на хората постъпват в тяхна индивидуална сметка и това не се променя с този законопроект. Заблуждението, че след като човек се пенсионира, му изчезва индивидуалната сметка, идва от това, че този закон предвижда събраните пари в индивидуалната партида, в момента, в който човек придобие право на пенсия, да преминат в пула.

Първо, това, че събраните средства в индивидуалната партида преминават в пул, в момента, в който човек придобие правото за пенсия, е точно гаранция, че капиталовите схеми няма да действат като солидарния пенсионен фонд, държавния в НОИ, и се изключва всякаква възможност пари, от вноски на хората, които са все още в трудоспособна възраст, да се използват за изплащане на пенсии на хора, които са вече в пенсионна възраст.

В НОИ работещите внасят вноски, тези пари се използват, за да се изплащат пенсиите на тези, които са пенсионери. Въвеждането на пула изключва тази възможност с физическото разделяне на парите на тези, които внасят и на тези, които получават.

Второ, преди парите, натрупани в индивидуалната партида на едно осигурено лице, които са негова собственост, да преминат в пула, се сключва пенсионен договор между лицето и пенсионно-осигурителното дружество, в резултат на който пенсията се определя като размер, на база на натрупаната сума в партидата на индивидуалния човек.

Със сключения договор и по силата на закона пенсионното дружество се задължава и поема гаранцията, че докато е жив човек, ще му изплаща пенсията, която е определена като размер на база на неговата натрупана сума.“

Друго мнение

„Това е някакъв опит да се премахне заинтересоваността на хората от собствените им пари. Това е някакъв опит да превърнем втория стълб във втори поред първи стълб, т.е. отново да премахнем капиталовата им същност и да ги насочим в някаква друга посока.“

Така смята бившият социален министър Иван Нейков, според когото рискът при тази радикална промяна да се сбърка е огромен./ Dir.bg