Начало | Икономика | Национална | Ключови данни за банките и бюджета бележат предпразничната седмица

Ключови данни за банките и бюджета бележат предпразничната седмица

калкулатор 2

Четирите дни преди Великден ще са богати откъм значими макроикономически данни

Ключови данни за банковата система, бизнес климата и държавните финанси ни очакват през последната седмица на април. Тя ще бъде кратка и ще бъде белязана от подготовката за празничните и почивни дни около Великден.

В понеделник (25 април) Българска народна банка (БНБ) ще публикува своята парична статистика, от която ще разберем повече за спестяванията в банковата система, отпуснатите кредити и дела на лошите заеми в края на март 2016 г.

Във вторник (26 април) от централната банка очакваме данни за брутния външен дълг за февруари.

В сряда (27 април) БНБ ще оповести лихвената статистика, която ще покаже накъде вървят лихвите по кредитите и депозитите три месеца след началото на 2016 г.

От Националния статистически институт (НСИ) очакваме данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България през март.

На този ден ще се проведе общото събрание на акционерите на Бианор Холдинг АД.

В четвъртък (28 април) от националната статистика очакваме данни за бизнес климата през април, информация за образованието през учебната 2015/2016 г., за производството и доставките на енергийни продукти през февруари, за цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността през март, както и обобщени данни за комбинираните съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия през 2014 г.

В последния работен ден от април Министерството на финансите ще оповести данните за състоянието на държавния бюджет към края на март и ще представи прогнози за изпълнението през април. Би трябвало да има и статистика за държавния дълг.

Акционерите на Албена АД ще се съберат в курортния комплекс за своето общо събрание.

БНБ ще публикува данни за печалбата на банковата система през първото тримесечие. Статистиката ще бъде по-подробна и ще даде по-ясна представа за това как банките стартират 2016 г.

В четвъртък би следвало и синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) да изнесат седмичния отчет за своята дейност, имайки предвид, че петък, 29 април, ще бъде почивен във връзка с великденските празници.

Очаква се български превозвачи да блокират границата с Гърция, но предстои да разберем дали и какви последици ще имат това решение, взето миналата седмица.

Автор: Свилен Колев, редактор Бойчо Попов, Инвестор