Начало | Икономика | Национална | Разходите за храна през 2015 намаляват, за цигари и алкохол – растат

Разходите за храна през 2015 намаляват, за цигари и алкохол – растат

дълг

Доходите на българските семейства от заплата и предприемачество нарастват през последните 12 години, но тези от домашното стопанство драстично се свиват. Домакинствата харчат по-малко за храна, а повече – за режийни разноски, цигари и алкохол и развлечения. Това показват данните на Националния статистически институт за доходите на домакинствата от 2004 до 2015 г., оповестени днес.

През 2015 г. годишният общ доход средно на човек в едно българско домакинство е 4 953 лв. и нараства с 2.9% спрямо 2014 г., посочват от НСИ. Спрямо 2004 г. показателят нараства близо 2.2 пъти.

През миналата година българските домакинства са изразходвали 4 666 лв. средно на човек, което е с 3.5% повече в сравнение с 2014 г. и 2.4 пъти повече спрямо 2004 г.

За храна са изразходвани 1 463 лв. средно на човек през годината. Относителният дял на разходите за храна от общия разход е 31.4% през 2015 г., което е с 0.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2014 г. и със 7.9 процентни пункта – спрямо 2004 г.

През 2015 г. разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са 839 лв. средно на човек от домакинство, което е с 8.7% повече спрямо 2014 г. В сравнение с 2004 г. тези разходи са се увеличили 2.5 пъти, най-вече заради електроенергията и горивата.

Увеличение на годишна база има при разходите за: алкохол и цигари – с 9.7%; свободно време, културен отдих и образование – със 7.6%; данъци – с 5.8%, и здравеопазване – с 5.5%. Тези разходи формират около 50% от структурата на общия разход.

Данните показват, че през 2015 г. настъпват промени в структурата на потреблението на българските домакинства – намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 3.7 кг (спрямо 2014 г.) и достига 89.5 кг средно на лице. По-малка е и консумацията на плодове и зеленчуци съответно с 2.9 и 2.5 килограма.

На годишна база се увеличава потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 28.4 на 29.2 л) и цигари (от 603 на 647 броя).

През периода 2004 – 2015 г. се увеличава покупателната способност на домакинствата за повечето основни хранителни продукти. Около два пъти е нараснала покупателната способност при свинското месо, ябълките, птичето месо и яйцата в сравнение с началото на разглеждания период./ Regal