Начало | Бизнес | Интересно | Близо 20 млн. лв. получават 44 проекта за преструктуриране и конверсия на лозя

Близо 20 млн. лв. получават 44 проекта за преструктуриране и конверсия на лозя

лоза

С почти 20 млн. лева ще бъдат подпомогнати през 2016 година 44 проекта, финансирани по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя, част от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Държавен фонд „Земеделие“ отправя покана към одобрените земеделски стопани за подписване на договорите.

Финансовата помощ на допустимите заявления е на обща стойност 19 983 846 лв., при обявен за 2016 г. бюджет от 20 352 792 лева. Стопаните ще бъдат подпомогнати при засаждане на лозя с права от Националния резерв, презасаждане с или без промяна на местонахождението, изграждане на системи за капково напояване и изграждане на противоерозионни съоръжения.

В срок до два месеца след подписването на договорите кандидатите ще могат да подават заявления за авансово плащане.

Припомняме, че в края на януари приключи приемът на заявленията за 2016, 2017 и 2018 година, за които от ЕК са предоставени три отделни бюджета. Националната лозаро-винарска програма е насочена към повишаването на конкурентоспособността на българските лозари и ще се прилага като финансов инструмент в България до 2018 година. Финансирането на мярката е от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, като целта е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари.

Предстои публикуването на класирането на заявленията за 2017 г. и 2018 година след финализиране на извършваните проверки./ Регал