Начало | Икономика | Национална | Централен депозитар организира среща за мегафонда от „Регистър А“

Централен депозитар организира среща за мегафонда от „Регистър А“

бфб 2

Поканени са асоциациите, имащи отношение към капиталовия пазар

Централен депозитар АД (ЦД) организира среща за обсъждане на идеята по създаване на мегафонд с книжата в „Регистър А“.

Срещата е насрочена за 13 април, сряда, от 14 часа в конферентната зала на „Перформ Бизнес център“ в град София, намиращ се на пл. „Позитано 2“.

Поканата е изпратена до Комисията за финансов надзор (КФН), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциацията на банките в България (АББ), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ).

„В дългогодишния опит на Централен депозитар АД сме уставновили няколко основни пречки, свързани с наличието на отделен регистър на лични сметки за безналични финансови инструменти, които не са под управлението на членове на ЦД АД. Бихме искали да коментираме нашата идея с най-широк кръг участници, с цел намирането на най-подходящите решения“, пише ЦД в поканата си до асоциациите, имащи отношение към капиталовия пазар.

Припомняме, че идеята е всички акции от „Регистър А“, в който попадат акционерите, които не си следят активно собствеността на БФБ, да се влеят в нов фонд. Акционерите в този фонд ще са стотици хиляди, основно на пасивни акционери от първата вълна на масовата приватизация, обикновено с по 25 акции в някой бивш приватизационен фонд.

Но в този „Регистър А“ ще има и акции на нови борсови дружества, продукт на IPO (публично предлагане) в последните 10 години, защото част от инвестиционните посредници „изхвърлиха клиенти“ в „Регистър А“, за да не плащат на Фонда за компенсиране на инвеститорите такса върху тези клиентски активи.

На практика мегафондът ще има акции в почти всички публични дружества у нас, както и компенсаторни инструменти.

Такъв фонд вече има в Румъния и той е най-ликвидното дружество с оборот от 0,84 млрд. евро годишно и капитализация от 3,1 млрд. евро, пише в обосновката на депозитара.

Името на румънския фонд е Fondul Proprietatea. Фондът се управлява от Franklin Templeton Investment Management Ltd. От средата на 2015 г. фондът се търгува и на London Stock Exchange. Най-същественият принос на този фонд в Румъния е положителният ефект върху развитието на капиталовия пазар.

Предвидено е, ако някой акционер има акции, не в мегафонда, а в дадено дружество, да може по всяко време да получи обратно акциите в първоначално притежаваното дружество. Другият вариант за този акционер е да продаде акциите си от фонда.

Досега тези стотици хиляди акционери не се интересуваха от дивидентите си, например. Така след изтичане на 5-годишната давност те ставаха собственост на публичното дружество и от това се възползваха активните акционери, които се интересуват от дивидентите си.

Друг интересен нюанс е, че може да има бивш приватизационен фонд, в който новият мегафонд да се окаже най-голям акционер. Така в преходния период до създаването на фонда сегашните му мениджъри и най-големи акционери може да започнат да изкупуват акциите му ударно или да приложат някоя хватка.

Такава хватка може да е разпределяне на дивидент в акции, като новите акции да не отиват в „Регистър А“, а в инвестиционен посредник (т. нар. „Регистър Б“). Така всеки от пасивните акционери ще има акции и в двата регистъра или евентуално в мегафонда и директно в дружеството. По този начин делът на мегафонда може да се размие.

Пореден интересен нюанс е, че в този фонд могат да влязат компенсаторните инструменти, или поне новоиздаваните.

Предложението на Централен депозитар можете да прочетете тук

Автор: Мариян Йорданов, редактор Свилен Колев, Инвестор