Начало | Новини | Национални | Съветът за съдебна реформа прие актуализираните мерки за продължаване на съдебната реформа

Съветът за съдебна реформа прие актуализираните мерки за продължаване на съдебната реформа

съвет съдебна реформа

Разработване на регистри за деклариране на имуществото на магистрати и конфликт на интереси, нова наказателна политика, цялостен модел и закон за съдебните експертизи, както и реформа в затворното дело, са сред най-важните мерки в Пътната карта за продължаване на реформата в съдебната система.

Това заяви министърът на правосъдието Екатерина Захариева пред членовете на Съвета по съдебна реформа по време на второто му извънредно заседание и призова за спешно приемане на Пътната карта, тъй като сроковете за предоставяне на средства по проекти на Оперативна програма „Добро управление” изтичат.
След 4-часов дебат бяха приети текстовете, които предвиждат мерки за гарантиране на независимостта на съда, прокуратурата и следствието, ефективен достъп до правосъдие, ефективна наказателна политика, реформа в юридическото образование и повишаване на доверието в системата. За конкретните действия е предложено финансиране от държавния бюджет и от Оперативна програма „Добро управление” .

Правосъдният министър уточни, че в преработения проект на Пътна карта са включени нови дейности, свързани с комуникационното оборудване на органите на съдебната система, развитие на виртуалната мрежа, създаване на регистри и други, „така че да не се финансират само анализи, каквито бяха критиките към първоначалния вариант на картата”.

Част от мерките вече са реализирани, посочи Захариева, като цитира първите промените в Закона за съдебната власт, които бяха приети от Народното събрание.

Съветът прие Инспекторатът към ВСС и ВСС да изготвят методология за извършване на проверката за почтеността на магистратите и да разработят регистър за деклариране на разширен кръг обстоятелства, включително фактически съжителства и принадлежност към организации с непубличен характер.
„Важно е да дадем възможност на Инспектората, в партньорство с ВСС, да изработят проект, с който да получат финансиране за осъществяването на тази цел”, заяви правосъдният министър. Тя припомни, че до момента Инспекторатът не разполага с такава методология.

По предложение на министър Захариева Съветът прие да намали част от сумата, посочена за анализ на етичните правила за магистрати, с цел част от парите де се пренасочат за изработването на проект, с които да се кандидатства за проучване на дисциплинарната практиката и нейното уеднаквяване.

Концепция за нова наказателна политика, закон за съдебните експертизи и реформа в затворното дело, включваща ефективно въвеждане на електронното наблюдение и мерки в отговор на негативните констатации на Европейския съд по правата на човека, също са част от гласувания стратегически документ.
Представителите на Оперативна програма „Добро управление” напомниха, че срокът за подаване на документите по проектопредложенията за мерките изтича в края на 2016 г. Те уточниха, че одобрените проекти могат да се изпълняват до края на 2018 г./ КРОСС

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...