Начало | Икономика | Национална | Централен депозитар предлага мегафонд с акции от „Регистър А“ за 2-3 млрд. лв.

Централен депозитар предлага мегафонд с акции от „Регистър А“ за 2-3 млрд. лв.

бфб

Такъв фонд вече има в Румъния и той е най-ликвидното им дружество с оборот от 0,84 млрд. евро годишно и капитализация от 3,1 млрд. евро

Централен депозитар АД (ЦД) предлага създаването на мегафонд с акции от „Регистър А“ за 2-3 млрд. лв. по номинална стойност. Такъв фонд вече има в Румъния и той е най-ликвидното дружество с оборот от 0,84 млрд. евро годишно и капитализация от 3,1 млрд. евро, пише в обосновката на депозитара.

Идеята е всички акции от „Регистър А“, в който попадат акционерите, които не си следят активно собствеността на БФБ, да се влеят в нов фонд. Акционерите в този фонд ще са стотици хиляди, основно на пасивни акционери от първата вълна на масовата приватизация, обикновено с по 25 акции в някой бивш приватизационен фонд.

Но в този „Регистър А“ ще има и акции на нови борсови дружества, продукт на IPO (публично предлагане) в последните 10 години, защото част от инвестиционните посредници „изхвърлиха клиенти“ в „Регистър А“, за да не плащат на Фонда за компенсиране на инвеститорите такса върху тези клиентски активи.

На практика мегафондът ще има акции в почти всички публични дружества у нас.

Името на румънския фонд е Fondul Proprietatea. Фондът се управлява от Franklin Templeton Investment Management Ltd. От средата на 2015 г. фондът се търгува и на London Stock Exchange. Най-същественият принос на този фонд в Румъния е положителният ефект върху развитието на капиталовия пазар.

Предвидено е, ако някой акционер има акции, не в мегафонда, а в дадено дружество, да може по всяко време да получи обратно акциите в първоначално притежаваното дружество. Другият вариант за този акционер е да продаде акциите си от фонда.

Досега тези стотици хиляди акционери не се интересуваха от дивидентите си, например. Така след изтичане на 5-годишната давност те ставаха собственост на публичното дружество и от това се възползваха активните акционери, които се интересуват от дивидентите си. Традиционно 25% от дивидентите на Златен лев холдинг АД например остават непотърсени.

Друг интересен нюанс е, че може да има бивш приватизационен фонд, в който новият мегафонд да се окаже най-голям акционер. Така в преходния период до създаването на фонда сегашните му мениджъри и най-големи акционери може да започнат да изкупуват акциите му ударно или да приложат някоя хватка.

Такава хватка може да е разпределяне на дивидент в акции, като новите акции да не отиват в „Регистър А“, а в инвестиционен посредник (т. нар. „Регистър Б“). Така всеки от пасивните акционери ще има акции и в двата регистъра или евентуално в мегафонда и директно в дружеството. По този начин делът на мегафонда може да се размие.

Пореден интересен нюанс е, че в този фонд могат да влязат компенсаторните инструменти, или поне новоиздаваните.

Създаването на този мегафонд е определено добра идея, която може да повиши качеството на целия ни капиталов пазар. Лошото е, че отново сме изоставащи и трябва да догонваме не някоя западна държава, а Румъния.

Предложението на Централен депозитар можете да прочетете тук

Автор Мариян Йорданов, редактор Свилен Колев, Инвестор

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...