Начало | Бизнес | Интересно | Британските вериги се включиха в споразумение за намаляване на хранителните отпадъци

Британските вериги се включиха в споразумение за намаляване на хранителните отпадъци

the courtauld commitment 2025

the courtauld commitment 2025

Водещи британски супермаркети са подписали доброволното споразумение Courtauld Commitment – 2025, чиято основната цел е да се намали обемът на хранителните отпадъци с 20% през следващото десетилетие, съобщава dairyreporter.com.

Представители на търговците на дребно, включително веригите супермаркети Asda, Sainsbury’s, Tesco и Morrisons, както и големи компании като Coca-Cola, Nestle, Uniliver и Pizza Hut, приветстваха и другата клауза в споразумението, която има за цел да намали с 20% въглеродните емисии, генерирани от сектора на храните и напитките, както и да редуцира въздействието, свързано с използването на вода във веригата на доставки.

the courtauld commitment 2025 2Годишният обем на хранителните отпадъци във Великобритания от домакинствата, заведенията за обществено хранене, производството и търговията с храни е около 12 млн. тона, 75% от които са могли да бъдат избегнати. Ориентировъчната парична оценка на обема хранителни отпадъци е за повече от 19 милиарда евро на година, а оценката за въздействието върху околната среда – 20 милиона тона емисии от парникови газове.

Подписалите споразумението ще работят за идентифициране на нови дейности и възможности за икономия на ресурси, които могат да бъдат споделяни в цялата верига на доставки, за да стане системата по-устойчива.

Компаниите се ангажират да приложат практиките в своя бизнес и след като измерят ползите, да помогнат на други фирми и хора да реализират икономии./ Регал