Начало | Новини | Национални | ДПСар осъди България, заради „нарушено право на вот“ в турция

ДПСар осъди България, заради „нарушено право на вот“ в турция

под игото

Правителството ще изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по три дела срещу България, съобщиха от правителствената информационна служба. Миналата година съдът се произнесе по делото, заведено от сегашния съпредседател на ДПС Рушен Риза.

По него жалбоподатели бяха Рушен Риза, политическата партия ДПС и 101 български граждани, упражнили правото си на вот на парламентарните избори през 2009 г. в 17 избирателни секции в турция. Те твърдят, че решението на Конституционния съд да анулира изборните резултати в 23 избирателни секции в турция е накърнило несправедливо правото им да се кандидатират и правото им да гласуват. Тогава изборът на Риза бе касиран.

Съдът приема тези мотиви като посочва пропуски във вътрешното законодателство и липсата на възможност да се проведат нови избори, които водят до формално решение на КС, накърняващо неоправдано правата на жалбоподателите.

ЕСПЧ постановява, че самото установяване на нарушението е достатъчно справедливо обезщетение за претърпените неимуществени вреди и присъжда само разходи и разноски по делото в размер на 6000 евро.

Според решението на ЕСПЧ с непризнаването на над 18 000 гласа от турция и пренареждането на мандатите, с които ДПС изгуби 1 място в парламента, е нарушен чл. 3 от Протокол №1 към Евроконвенцията. Той гласи: „Високодоговарящите страни се задължават да провеждат свободни избори през разумни интервали от време, с тайно гласуване и при условия, осигуряващи свободното изразяване на мнението на народа при избиране на законодателното тяло“. Според съда отмяната на изборен резултат без възможност за нов вот е намеса в избирателното право.

По делото „Мулини срещу България” Съдът единодушно намира, че е налице нарушение на правото на живот. Делото е свързано с оплакването на двамата жалбоподатели, че разследването на смъртта на сина им е било неефективно. ЕСПЧ намира, че разследващите органи не са предприели някои необходими стъпки за осигуряване на допълнителни доказателства, които биха могли да спомогнат за идентифициране на лицето, извършило убийството, и това прави невъзможно съдът да стигне до заключение за конкретния извършител. Освен това се подчертава, че не е изпълнено и изискването за бързина на разследването – наказателното производство е продължило 14 години, като са натрупани значителни закъснения в досъдебната фаза. На жалбоподателите е присъдено обезщетение в размер на 16 000 евро общо, както и 2197 евро за разходи и разноски.

Постановеното решение по делото „Симеонови срещу България” е във връзка с лошите условия на задържане на жалбоподателя, които, съчетани с ограничителния режим при изтърпяване на доживотен затвор и продължителността на периода на лишаване от свобода, го подлагат на изпитания, надхвърлящи съотносимите към наказанието. Присъденото от ЕСПЧ обезщетение за неимуществени вреди е 8000 евро, а 2589,50 евро са определени за разходи и разноски по делото./ OFFnews