Начало | Бизнес | Събития | Три български проекта са финалисти за отличието „Натура 2000“

Три български проекта са финалисти за отличието „Натура 2000“

Натура 2000

Три български проекта са в списъка с 24-те избрани финалисти за наградата „Натура 2000“, инициирана от Европейската комисия. Тя се присъжда на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ в пет категории.

Идеята за наградите възниква през 2013 г., за да отговори на нуждата от популяризиране на усилията на европейските държави в опазването на природните зони. Мотото на наградите за 2016 година е „Богатство, което чака да бъде открито“.

Проектът на „За Балкана и хората“ кандидатства в категорията „Социално-икономически ползи“ и е един от четирите финалисти, съобщиха от организацията. Той се изпълнява в Западна и Централна Стара планина в девет зони и три парка: „Българка“, „Врачански Балкан“ и „Централен Балкан“. Пет български неправителствени организации работят в сътрудничество за неговото реализиране (Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски организации (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и Министерство на земеделието и храните, представено от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Освен за наградата на журито, проектът се бори и за гласа на европейската публика, затова ако подкрепяте дейностите, свързани с екосистемни услуги, с подкрепата на фермери, които отглеждат стадата или пчелите си в зоните на Натура 2000, с детската природна академия Узана, и много други, можете да гласувате „За Балкана и хората“ – тук.

Други два български проекта също са сред избраните – проектът на „Зелени Балкани – Стара Загора“ за възстановяване на белошипата ветрушка се състезава в категорията „Трансгранично сътрудничество“, както и проектът на WWF България и партньори – „Есетрите. Запази Дунавското богатство“ в категория Комуникация.

Церемонията по награждаването ще бъде в Брюксел на 23 май 2016 г.

Regal