Начало | Бизнес | Анализ | Български вериги унифицират търговските си обекти

Български вериги унифицират търговските си обекти

SAMSUNG DIGITAL MOVIE

Все повече български марки обновяват търговските си обекти чрез въвеждане на обща концепция за изграждане и обзавеждане. Това е резултат от по-високите стандарти за корпоративна визия на обектите, които наложиха международните вериги. Стратегията е свързана със значителна инвестиция, но е и единственият начин търговците да запазят и дори засилят позициите си. Освен с осигуряването на финансиране, компаниите се сблъскват и с проблема на организация и контрол на изпълнението на подобен мащабен проект, коментират от консултантската компания „Корект Проект“, специализирана в цялостното обслужване на строително-инвестиционни проекти.

Веригите, които активно работят по унифициране на обектите си през тази година, са основно аптеки, магазини за спортни стоки, регионални хранителни вериги, финансови и нефинансови организации с национална клонова мрежа.

В общия случай търговците вече имат собствена сграда, изградена на принципа build-to-suit. Когато са стартирали процес на разрастване, те са наели обекти в гъстонаселените зони, където възможностите за изграждане на собствени обекти са ограничени. Така се появяват и основните проблеми, свързани с унифицирането на различни по големина и разпределение помещения, в това число с различна етажност и основни технически характеристики.

„В процеса на унифициране търговците трябва при оптимален бюджет, съобразен със срока на наемане, да се справят с всички особености на помещението, постигайки краен резултат, който ще позволи купувачите да получат услуга, напълно идентична по качество – както в собствените обекти на бранда, така и в наетите“, обяснява Димитър Недев, управител на „Корект Проект“.

Обикновено, когато търговците наемат помещения, те се ръководят предимно от пътникопотока и платежоспособността на жителите в района, което много често ги прави заложници на локацията и следващите от нея недостатъци или ограничения, изтъква Недев.

„Малките пространства, невъзможността за преустройство или за придобиване на тротоарно право са само част от предизвикателствата, пред които се изправят търговците“, допълва той. Въпреки това, търговците често избират неподходящи обекти, заради интензивния поток на хора, дори на цената на бавене и оскъпяване на проектите, казва още Недев.

По думите му организирането на дадено пространство е въпрос не само на интериор, но и на внимателна техническа преценка на проектния мениджър. Търговските помещения най-често са разположени на партерни етажи, старите сгради нямат актуални планове и всяко подценяване на рисковете може да има сериозни последици. Затова компромисите при избора на локация трябва да се преценяват спрямо последствията, свързани с реализацията на проекта.

Друг важен фактор, с който се сблъскват често предприемчачите при отварянето на обекти в провинцията, е изборът на доставчици – локални – с цел намаляване на транспортни разходи, или доказани – с централи в столицата.

„Очакванията ни са процесът по унифициране на веригите да е активен до края на годината, като най-много обновявания ще се планират за топлите месеци. Всеки такъв процес генерира обем от свързани дейности, а разходите могат да бъдат намалени с до 12% с оптимизация на процесите“, обобщава Недев./ Регал