Начало | Икономика | Експертни мнения | 179 хил. души са преместили 396 млн. лв. от един пенсионен фонд в друг през 2015 г.

179 хил. души са преместили 396 млн. лв. от един пенсионен фонд в друг през 2015 г.

пенсия 1

Броят на лицата, пожелали смяна на пенсионния фонд, расте само с 58 души спрямо 2014 г., а общият размер на прехвърлената сума е по-голям с 1,3%

През 2015 г. броят на осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди в пенсионните фондове, нараства само с 58 души.

За сметка на това общият размер на прехвърлената сума е с 1,3% по-голям спрямо 2014 г. Освен това с толкова расте и средната сума, падаща се на лице, пожелало промяната. Това показват изчисленията на Investor.bg на база актуалните данни на управление „Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор (КФН).

През миналата година осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участието и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди, са общо 179 430 души. Броят им е с 58 по-голям в сравнение с 2014 г. Тогава желаещите да сменят пенсионния си фонд пък бяха с 14 916 по-малко спрямо 2013 г.

Само през четвъртото тримесечие на 2015 г. 50 500 осигурени лица от подалите заявления са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са преместили 108,723 млн. лв.

През миналата година леко расте общият размер на прехвърлените средства от един фонд в друг. През 2015 г. лицата са преразпределили 396,463 млн. лв. в системата на пенсионното осигуряване при 391,243 млн. лв. през 2014 г. Това е с 5,22 млн. лв. повече, или с 1,3% за година.

От общата сума за миналата година 349,739 млн. лв. са преминали от един универсален фондове в друг, 42,238 млн. лв. е разликата при професионалните пенсионни фондове, а при доброволните фондове – 4,486 млн. лв., сочат данните на КФН.

Относителният дял на прехвърлените средства спрямо средния размер на нетните активи, управлявали от универсалните пенсионни фондове към края на 2015 г., е 4,89%, на професионалните – 5,3 на сто, а на доброволните пенсионни фондове – 0,56%, разкриват данните на регулатора.

Разбивка по дружества показва, че през 2015 г. само при универсалните пенсионни фондове, които са задължителни за родените след 31.12.1959 г., нетната разлика (разликата между броя на лицата, които постъпват в даден фонд, и тези, които го напускат и отиват в друг) е най-голяма при УПФ „Съгласие“ (-16 073 лица) и УПФ „Доверие“ (-4 119 лица). Положителна е разликата при УПФ „ДСК-Родина“ (23 660) и ЗУПФ „Алианц България“ (9 232 лица).

Графика КФН 1

По отношение на сумите, които са прехвърлени от един УПФ в друг, най-голяма е нетната разлика при УПФ „Доверие“ (-44,29 млн. лв.) и при УПФ „Съгласие“ (-34,36 млн. лв.). Най-много средства са се стекли към УПФ „ДСК-Родина“ (62,94 млн. лв.) и ЗУПФ „Алианц България“ (23,78 млн. лв.).

Графика КФН 2

Изчисленията показват още, че средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си в сравнение с 2014 г., се увеличава с 28,39 лв. до 2 209,57 лв. За сравнение – изменението през 2014 г. спрямо 2013 г. бе по-голямо – с 43,37 лв.

Показател Данни за 2013 г. Данни за 2014 г. Данни за 2015 г. Абсолютно изменение Изменение в %
Осигурени лица, прехвърлили партидите си 194 288 179 372 179 430 58 0,03%
Прехвърлени средства (в млн. лв.), в т.ч.: 415,350 391,243 396,463 5,22 1,33%
– УПФ 350,737 336,823 349,739 12,92 3,83%
– ППФ 54,135 46,214 42,238 -3,98 -8,60%
– ДПФ 10,478 8,206 4,486 -3,72 -45,33%
Среден размер на прехвърлени средства на едно осигурено лице (в лв.) 2 137,81 2 181,18 2 209,57 28,39 1,30%
Общо осигурени лица 4 188 165 4 290 898 4 332 380 41 482 0,97%

 

Автор Свилен Колев, редактор Десислава Попова, Инвестор