Начало | Новини | Национални | Неправителствени организации се обявиха против разрешени от БАБХ опасни за пчелите пестициди

Неправителствени организации се обявиха против разрешени от БАБХ опасни за пчелите пестициди

пчели 4

Над 20 граждански и браншови организации в България се обявиха срещу разрешената със заповед на Агенцията по храните употреба на неоникотиноидни пестициди, които са най-опасни за пчелите и другите опрашители. Те са изразили позицията си на среща с министъра на земеделието и храните Десислава Танева и представители на БАБХ, съобщиха от „Грийнпийс“- България.

Разрешенията са влезли в сила в началото на февруари 2016 г. Те позволяват пускането на пазара на два препарата за растителна защита, чиито активни вещества са неоникотиноидите имидаклоприд и тиаметоксам, за ограничена и контролирана употреба. Тези неоникотиноидни пестициди са забранени на територията на Европейския съюз, но европейското законодателство допуска дерогации към забраната, когато съществува „опасност, която не може да бъде овладяна чрез други разумни средства“ (член 53 от Регламент (ЕС) №1107/2009).

Мотивите и обстоятелствата, които са наложили в случая такива извънредни ситуации за растителна защита не са били обявени публично, нито пък са били направени консултации с по-широк кръг от заинтересовани страни, възразяват природозащитни и браншови организации. От заповедите, издадени от БАБХ, също така не става ясно дали ще бъде извършен анализ на „ограничената и контролирана употреба“ на разрешените препарати за растителна защита, за да се установят резултатите и ефектите от такива решения върху популациите на пчели и други опрашители.

Организациите изразиха безпокойството си от вземането на решения по подобен непрозрачен начин, които имат отрицателни последици за пчелите и за бъдещето на селското стопанство.

„Никога не ми се е налагало да прибягвам до употребата на неоникотиноиди, за да спасявам посевите си от слънчоглед и царевица. А аз засявам такива. Настояваме да се създаде работна група, която да се заеме с изследване на научните доклади, които обсъждат риска от употребата на неоникотиноидни пестициди за пчелите и другите опрашители“,изтъква Албена Симеонова, председател на Българска асоциация биопродукти.

Исканията на организациите включват незабавно отменяне на заповедите, издадени от БАБХ, и въвеждането на окончателна и пълна забрана на неоникотиноидите, която да обхваща всички видове употреби на тези пестициди и най-вече – без възможност за дерогации.

„Решенията за дерогации напълно обезсмислят забраната за употребата на неоникотиноидни пестициди. Те не се грижат за опазването на важни опрашители като пчелите, които имат изключително икономическо, социално и екологично значение“, допълва Меглена Антонова, координатор на кампанията за екологично земеделие на „Грийнпийс“- България.

Представителите на институциите са отхвърлили искането за отмяна на заповедите за временно разрешаване на неоникотиноидните пестициди, но са поели ангажимент да бъде добавено допълнително изискване за отстояние на полета, засявани с третирани с неоникотиноиди семена, от 3 км от стационарни пчелини, които биха могли да бъдат засегнати от употребата на неоникотиноиди. Министърът на земеделието и храните е изразила принципна политическа готовност да подкрепи продължаването на забраната на неоникотиноидите в Европейския съюз./ Регал