Начало | Шаржове | Авторски шаржове | Управление на проблемни ситуации чрез Правилото на “24-те часа” на Ford

Управление на проблемни ситуации чрез Правилото на “24-те часа” на Ford

24 часа

В автомобилния производител Ford е популярна една мениджърска практика за управление на проблемни ситуации, която се нарича “Правилото на 24-те часа”.

Това правило се прилага от всички мениджъри и служители във фирмата и е част от нейната фирмена култура. Би могло да се прилага и във всяка друга фирма, при добро желание.

За какво точно става дума?

Правилото на “24-те часа” на Ford

Във Ford, като голяма корпорация с множество сложни процеси, които текат едновременно във всички посоки, е възможно човек да се натъкне на редица проблемни ситуации.

Например, за пазара се подготвя нов модел автомобил и цялата енергия на мениджъри и служители е концентрирана около това. Правят се тестове и проверки, сроковете все повече се скъсяват.

Ако да речем някой от инженерите на Ford внезапно открие технически проблем в новия автомобил и реши да се заеме с него, за да го отстрани, това само по себе си е добре. Веднага обаче възниква риск едно евентуално нерешение на проблема да забави прекалено много всички останали процеси. Това би се случило да речем, ако инженерът твърде дълго работи по проблема, при това самостоятелно, без чужда помощ.

Ако си представим, че са възможни няколко такива ситуации, в които ще изникват проблеми с един и същи модел автомобил, рискът да се провали планираната дата за пускането на новия модел на пазара ще се увеличи многократно.

Именно поради тази причина от мениджмънта на Ford определят правило, което гласи:

 

“Когато се сблъскате с проблем, имате 24 часа, за да го анализирате, разберете и за да опитате да го отстраните. След този срок сте длъжни да отнесете въпроса до шефовете си.”

 

Ефекти от Правилото на 24-те часа

С помощта на Правилото на 24-те часа, мениджърите във Ford постигат следното:

  • дават свобода на служителите да поемат лична инициатива и отговорност;
  • лимитират възможното забавяне във времето до 24 часа. При наличието на няколко проблема едновременно това гарантира, че сроковете няма да се проточат безкрайно, което ще позволи по-бързо управление на целия проект;
  • насърчават взаимодействието и сътрудничеството между различните звена във фирмата. Колективната сила на познанието и експертизата влизат в услуга на отделните специалисти с цел разрешаване на проблемите;
  • на мениджърските срещи се обсъждат само проблеми, върху които някой предварително е работил и мислил (24 часа) и е събрал данни. Така срещите са по-ефективни и целенасочени.

Това е една напълно възможна техника и в българските фирми, която може да обезпечи по-фокусирана организация на работа.

Източник: Нова визия