Начало | Икономика | Експертни мнения | Ще си осигурят ли общините допълнително финансиране през следващите години?

Ще си осигурят ли общините допълнително финансиране през следващите години?

финансова система

През 2018 г. ще се разработят нови механизми за определяне на общинските субсидии, тази година ще се правят законовите промени за прехвърлянето на ДОД

Общините имат голям шанс през следващите години да успеят да си осигурят финансиране за необезпечените финансово дейности. През тази година ще се направи анализ на неосигурените финансово общински дейности и ще се подготвят предложения за законови промени, предвижда проектът на план за изпълнение на новата стратегия за децентрализация за периода 2016-2019 г.

Проектостратегията и планът към нея са подготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации. Крайният срок за подаване на становища е 25 март.

За изпълнението на всички мерки, заложени в плана, е необходимо финансиране в размер на почти 3 млн. лева. То ще се осигури от бюджета, както и от европейски средства, чрез оперативната програма „Добро управление“.

Предвижда се през 2018 г. да се разработят нови механизми за определяне на капиталовата и изравнителната субсидия за общините, предвижда планът. До края на петгодишния период ще се изготви и цялостна концепция за т.нар. „второ ниво“ на управление.

Още от тази година се предвижда да започне поетапното делегиране на допълнителни дейности на общините, което ще се отрази и в нормативните актове със съответните промени. В тази връзка се предвижда да се прокарат и предвидените законови промени за прехвърляне на част от данъка върху доходите към общините, така че те да разполагат с повече финансови средства.

Планира се и подготовката на механизми за преразглеждане на бюджетната процедура, така че на общините да се предоставят достатъчно собствени средства, но това ще се случи през 2017 г.

За догодина се отлагат и промените в Закона за местните данъци и такси, които се отнасят до таксата „смет“ и за които бизнесът настоява от години.

Въвеждането на програмно бюджетиране на общините се планира за 2019 г. Също тогава се очаква да бъдат въведени и задължителни местни референдуми и общи събрания по важни въпроси.

В стратегията се признава, че голяма част от целите в предишния петгодишен документ, който изтече през 2015 г., не са били изпълнени. Една от неизпълнените цели е за увеличаването на собствените приходи на общините, а друга – промените за такса „смет“, с които всеки да плаща според количеството боклук на принципа „замърсителят плаща“.

Като цяло се отчита сериозно забавяне в процеса по децентрализация на местната администрация, особено в периода след 2009 г. Това е довело до влошаване на качеството на делегираните от централната власт услуги.

Ограничени са и възможностите на общините да насърчават бизнеса с цел привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места. Местните администрации също така не са ангажирани достатъчно с опазването на реда, което обаче се предвижда да се решава като проблем още от тази година.

В плана за изпълнение на стратегията за децентрализация до 2019 г. е заложено изготвянето на анализ за разширяване на възможностите на местните власти за противодействие на битовата престъпност и защитата при наводнения, пожари и други бедствия. Предвижда се МВР да подготви стандарти за изграждане на видеонаблюдение от местните администрации. На тази база ще се разработи концепция за изграждане на интегрирана национална система за видеонаблюдение и национален кризисен център, както и да се създадат регистри за изградените системи за видеонаблюдение в търговски и други обекти с масово пребиваване на хора.

Ще се дадат и повече правомощия на общините по отношение на образованието. За догодина се предлага въвеждането на механизми за контрол и атестация на директорите на общински училища, като в атестационните комисии ще има и представител на местните администрации.

С нормативни промени се предвижда към 2018 г. да се даде възможност и на граждани и други заинтересовани страни да участват в бюджетния процес в общините.

Автор Миглена Иванова, редактор Десислава Попова, Инвестор