Начало | Новини | Световни | Представителите на кредиторите вероятно днес ще се върнат в Гърция

Представителите на кредиторите вероятно днес ще се върнат в Гърция

Йерун Дейселблум

Ръководителите на мисията, която прави преглед на фискалния напредък на Гърция заради спасителните програми, вероятно още днес ще се върнат в Атина, след като напуснаха преди няколко седмици заради споровете около участието на Международния валутен фонд (МВФ).

Това съобщи председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум след края на заседанието на съвета на финансовите министри на държавите от еврозоната – т.нар. Еврогрупа.

“Има достатъчно допирни точки, направена е подготовка мисията им да продължи, да се надяваме, че ще се работи за успешното й приключване”, посочи той.

Той подчерта, че за да приключи успешно мисията на представителите на кредиторита на Гърция, Атина ще трябва да предприеме допълнителни реформи. Все още има фискални пропуски, които трябва да бъдат запълнени, а някои от реформите трябва да се задълбочат, коментира Дейселблум.

Той призова правителството на Гърция да положи допълнителни усилия и да вземе политическо решение за управлението и намаляването на дълга.

Председателят на Еврогрупата призна обаче, че МВФ и европейските власти не са постигнали компромис за това как трябва да протекат реформите в южната ни съседка. Така продължава да се отлага финалната битка за бъдещето на третата спасителна програма за Гърция в размер на 86 млрд. евро, която беше отпусната през миналата година.

МВФ даде да се разбере, че е готов да се оттегли от програмата заради предложенията за реформи, които смята за неадекватни. Без МВФ европейската група кредитори, водени от Германия, посочват, че няма да могат да си осигурят парламентарно одобрение за участието им в програмата. Това отново ще изправи страната пред сериозна икономическа несигурност.

След края на срещата на Еврогрупата финансовият министър на Гърция Евклидос Цакалотос коментира, че преговорите ще продължат, въпреки различията, които той се надява да бъдат преодолени в процес на разговорите.

На заседанието си Еврогрупата предупреди Австрия, Италия, Литва, Белгия, Словения, Испания и Португалия за изпълнението на бюджета. Предупреждението е част от оценката на напредъка по изпълнението на проектите за бюджетни планове на 17-те държави от еврозоната, предава пресцентърът на Съвета на ЕС.

Кипър и Гърция не са част от оценката, защото са предмет на макроикономическата програма за бюджетни корекции, още повече, че Кипър възнамерява да приключи изпълнението на тази програма, което беше подкрепено от финансовите министри на страните от еврозоната.

През ноември държавите членки поеха ангажименти за прилагане на мерките, необходими, за да се гарантира, че бюджетите за 2016 г. ще бъдат съвместими с правилата на Пакта за стабилност и растеж. Еврогрупата оценява как страните са напреднали по отношение на тези ангажименти.

За напълно съвместими с пакта се считат бюджетите на Германия, Естония, Люксембург и Словакия, а за като цяло съвместими – на Холандия, Латвия, Малта, Финландия, Ирландия и Франция. В случая на Франция оценката зависи от прогнозираното постигане на целта за дефицита през тази година.

За Австрия от Еврогрупата отбелязват в становище, че не е предприела никакви мерки за стабилизиране на фиска и съществува риск от значително отклонение от средносрочната бюджетна цел. Според зимната прогноза на Европейската комисия (ЕК) за 2016 г. се очаква структурният дефицит да нарасне до 1% от БВП, като Австрия се изправя и пред риск от силен ръст на разходите, свързани с бежанците.

За Италия Еврогрупата подчертава, че са предприети допълнителни мерки за свиване на дефицита, но също има риск от значително отклонение от средносрочната бюджетна цел. Признава се, че съотношението на дълга към БВП се стабилизира през 2015 г. и се очаква да започне да намалява през 2016 г., но не се очаква да отговори на правилата за дълга.

За Литва се отбелязва, че са предприети допълнителни мерки за свиване на дефицита, както и за намаляване на ръста на публичните разходи. Все още обаче има риск от значително отклонение от средносрочната бюджетна цел за 2016 г. Очаква се влошаване и на структурния дефицит.

За Белгия Еврогрупата посочва, че бюджетът й е изложен на риск от неизпълнение. Препоръчителната корекция на структурния дефицит е с 1,2 процентни пункта от БВП, докато страната се очаква да го свие с 0,5 процентни пункта през тази година. Продължава да буди безпокойство и високото ниво на дълга на страната.

За Словения също се очаква по-слаба от препоръчителната фискална корекция, като се наблюдава и значително отклонение при целевия показател за разходите. В Испания не са предприети никакви съществени мерки за подобряване на фиска и бюджетът е все още в риск от неспазване на правилата на Пакта за стабилност и растеж. Номиналният дефицит се очаква да достигне 3,6% от БВП през 2016 г., което е над препоръчителните 3%, заложени в Пакта, и над целта от 2,8%.

За Португалия също има риск от неспазване на Пакта. Еврогрупата обаче е била уведомена, че допълнителните мерки са в процес на подготовка и ще бъдат приложени, за да се гарантира, че бюджетът през тази година ще отговори на европейските правила.

Що се отнася до Кипър, Еврогрупата подкрепя решението на правителството да излезе от програмата за макроикономически корекции. В приетото от финансовите министри на държавите от еврозоната становище се посочва, че икономическата активност продължава да расте, а банковата система е напълно “излекувана” след претърпяната дълбока трансформация.

Препоръчва се да продължи работата по намаляването на съотношението на необслужваните заеми към по-здравословни равнища. Това включва и строгото и бързо прилагане на законите за несъстоятелност и възбраните, приети през 2015 г., заедно с по-нататъшни мерки, които включват законодателството за продажба на активите и ефективно използване на пълния набор от наличните инструменти за управление на проблемните кредити.

Еврогрупата отбелязва и че приватизацията не е завършена, а процесът ще подпомогне засилването на растежа. Заедно с реформата на публичната администрация и други структурни реформи това ще подобри бюджета и ще подкрепи устойчивия икономически растеж.

Данните показват, че около 30% от спасителната програма за Кипър не са използвани, а програмата на МВФ за страната приключи вчера (7 март).

Автор: Миглена Иванова, редактор Бойчо Попов, Инвестор