Начало | Новини | Национални | Военен отчет за всички българи от 18 до 32 г.

Военен отчет за всички българи от 18 до 32 г.

казарма табела
Всички български граждани на възраст от 18 до 32 години ще бъдат водени на военен отчет. Това е една от промените в Закона за резерва, предложени от МО.
От военното ведомство допълниха, че ще предложат в Министерски съвет проекти за изменения на Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за резерва и Закона за военната полиция.

Трите проектозакона може да влязат още днес на заседанието на правителството, тъй като военният министър Николай Ненчев обеща те да бъдат приети до края на февруари.

Мотив за предложението за всеобщ военен отчет е обстоятелството, че с отпадането на наборната военна служба, възможностите за попълване на въоръжените сили във военно време са силно ограничени. Това води до необходимост от определяне на по-широк кръг от български граждани, които трябва да се водят на отчет и да се извикват във военно време за военна подготовка за защита на отечеството„, аргументират се от МО.

Досега на военен отчет се водеха единствено хора, които са служили в армията, полицията или други силови структури.

С измененията в Закона за резерва се диференцира и пределната възраст за водене на военен отчет за различните категории резервисти и запасни, съобщават още от военното ведомство.

Целта е качествено окомплектоване на военновременните формирования на въоръжените сили и ефективно изпълнение на функционалните задължения от различните категории. По този начин се осигурява и възможността за служба в запаса и на лица, освободени от военна служба по пределна възраст.

Предлага се и създаване на Единен учебен център за начална военна подготовка, в който да се обучават както резервисти, така и български граждани, желаещи да придобият военна подготовка на доброволен принцип.

Законодателството трябва да определи и какви ще бъдат санкциите, ако човек откаже да се яви на обучение.

В Закона за отбраната се предлагат изменения в пределната възраст за служба на военнослужещите с различни звания. Намалява се възрастта за прием на войници (от 32 на 28 години) и пределната възраст, до която ще служат (от 50 на 46 години). С тези изменения се създава възможност за ранното им пенсиониране, тъй като придобиват необходимите 18 години действително изслужени на военна служба.

В средата на февруари Красимир Каракачанов от Патриотичния фронт, който е член на парламентарната комисия по отбрана, заяви, че връщането на задължителната военна служба е неизбежно./ Дир