Начало | Бизнес | Анализ | С 12% се е увеличила консумацията на масло през 2015 г.

С 12% се е увеличила консумацията на масло през 2015 г.

пазара на масло

За годишния период декември 2014 – ноември 2015 категорията масло е влязла в дома на 76% от българските домакинства и регистрира ръст от 7.3% в стойност и 11.8% в обем в сравнение с предходния годишен период. Средната цена за килограм бележи лек спад от 11.49 лв. на 11.02 лв.

Основната причина за позитивното развитие на категорията е по-голямото количество, закупено на отделно посещение. То се дължи и на увеличение на дела на опаковките с по-голям грамаж, и на повечето бройки, които са били закупени.

Категорията успява да привлече и нови домакинства, които не са я пазарували през първия период.

Двигателят на ръста са продуктите с марка на производител. Собствените марки на търговските вериги отчитат спад, който се дължи на отлив на купувачи и намаление в честотата на покупка. Брандираните масла обаче привличат нови домакинства. Покупките при брандираните масла са по-чести през декември 2014 – ноември 2015 спрямо същия период предходната година. Делът на собствените марки на магазините намалява и ако през първия период той е бил 15% в обем, през втория е едва 10%.

маслоЕдна от основните характеристики на категорията масло е високият дял на продуктите, закупени на промоция. Средно за сектора на бързооборотните стоки той е 15%. При маслото обаче този дял достига 40% за годишния период до ноември 2015 г. и е нараснал спрямо предходния анализиран период, когато е бил 29%. Категорията се характеризира и с много силно присъствие на чуждестранни играчи, които държат над половината от пазара в обем и стойност. Делът на българските марки намалява в сравнение с предходната година заради по-малката база от купувачи и по-редките пазарувания на този сегмент. От своя страна вносните масла привличат нови домакинства и увеличават честотата на покупките.

С най-голяма тежест при каналите за покупка на масло са хипермаркетите – 26% в обем. За последния анализиран период те регистрират ръст от 6 пункта спрямо декември 2013 – ноември 2014 г. Хипермаркетите успяват да привлекат нови домакинства, които да пазаруват категорията, и увеличават честотата на покупка и обема на единично посещение.

Традиционната търговия, представлявана от малките хранителни магазини, обслужвани от касиер, намалява тежестта си с 1 пункт. Все още обаче тя е вторият по важност канал, заемайки 18% от покупките на масло за домашно потребление.

Супермаркетите и през двата периода държат 17% дял, докато минимаркетите и дискаунтърите намаляват тежестта си съответно с 2 и 3 пункта и през декември 2014 – ноември 2015 държат респективно 15% и 14% дял.

Автор: Мария Вельова
/младши консултант изследовател, потребителски панел/