Начало | Политика | От народа с любов | Предложи ли Кунева създаването на Министерски съвет по корупцията

Предложи ли Кунева създаването на Министерски съвет по корупцията

кунева 7

Поредното прекрасно предложение на Министъра на образованието бе по посока на корупцията, предложението е да има по един зам.-министър по корупцията във всяко министерство.

Вицепремиерът и образователен министър Меглена Кунева ще внесе предложение всички министри да определят по един от своите заместници да стане и координатор по антикорупционните дейности в дадената сфера.

Това е било обсъдено на заседание на Националния съвет по антикорупционни политики и предложението ще бъде направено по време на заседанието на правителството в сряда. 

На Съвета е взето решение да бъде направен преглед на секторните антикорупционни планове на министерствата и те да бъдат усъвършенствани. Предаде OFFnews

Министерски съвет по корупцията

Чудесно, възлагайки нови отговорности в борбата с корупцията, би следвало да се помисли, дали това е само поредния театър или има реално желание за преборване с проблема. Приемайки, че зам. министрите ще насочат работата си по посока на борбата с корупцията, то това буди доста притеснения.

Със създаването на допълнителен орган, занимаващ се с въпросите по корупцията, парламентаристите официално признават, че корупцията е на такова ниво, та чак има нужда и от свое „управление“ на централно ниво, което да прирасне в орган приличащ на Министерски съвет по корупцията. Под управление разбирайте контрол.

Оправи образованието, та подхвана и корупцията

Трябва да отбележим постиженията на новият Министър на образованието, за едва две седмици оправи образованието, та подхвана и корупцията. Отнасяйки се с нужното уважение към г-жа Кунева, ще напомним за катастрофата в образователната система. С фокус върху последния гаф с варварските промени в учебните планове и липсата на учебници, които ги е нямало и през турското робство. Пропускаме по-големият проблем, а именно образователната система и липсата на кадри в нея, с цел да запазим фокуса по темата с „Министерски съвет по корупцията“.

Брилянтна идея наподобяваща изтрезвително

В изтрезвителното отделение се събират пияниците без мярка, по същия начин изглежда и събирането на подозираните в корупция в общ управляващ орган. Абсолютно идентична е и ситуацията с предлагания нов орган, който реално признава обема на корупцията в държавата. Предложението само навежда на въпросите, произтичащи от обхвата му:

Щом ще има по един зам. министър занимаващ се с корупцията в съответното министерство, то ще има 17 зам. министъра по корупцията – колкото са и министерствата в България!?

Първите въпроси излизащи в съзнанието на един трезво мислещ човек:

  • На кого ще се отчитат за дейността си 17-те зам. министъра по корупцията?
  • Кой ще ги контролира?
  • Каква ще е комуникация между тях? Чрез SMS-си ли?
  • На министъра, субект на вътрешните разследвания, които те трябва да инициират и водят, ли ще са подчинени?
  • На външен НЕЗАВИСИМ орган, ли ще са подчинени?
  • На МВР или ДАНС?
  • Ще имат ли съвместни действия и как ще ги координират?
  • Няма ли в държавата ДАНС и МВР и защо не използваме тях в борбата с корупцията?

Щом имаме 17 зам. министъра по корупцията ще имаме ли и за 17-те зам. министъра нови сътрудници и допълнителен персонал, който да е ресорно ориентиран или зам. министрите са назначени за „на ужким“ пред Брюксел? Или казано с две думи, ние ще имаме ли нов орган с размера и силата на министерски съвет и колко ще струва на данъкоплатеца билета за тази театрална постановка!?

Министерски съвет по корупцията

По размер на персонала, а вероятно по разход от бюджета и концентрацията на власт, тези 17 зам. министъра на практика са едно ново Министерство на корупцията, дори Министерски съвет по корупцията.

  • Кой е основният фактор, създаващ предпоставки за корупция?
  • Това е администрацията!

Създавайки органи, пряко работещи с хора и приемащи деривати, срещу злосторното използване на своето влияние в размяна, то се създава нов контролиращ орган, който също ще приема деривати от „корумпираните“, за да си „затваря очите“.

Уродливото дете в майчината утроба

Подобно на уродливо дете в своята майчина утроба, новото предложение още със своето раждане ще покаже своята неспособност да изпълнява функциите си. Още по-лошо е когато виждаме болните родители и техните увредени гени, предадени през поколенията, та чак от дружината „Чавдар“.

Ало, ало … Къде е ДАНС?

Веднага след възникналото силно недоверие към новия орган и критиката за дериватите, които ще бъдат изхарчени за администрация, вместо за образование, здравеопазване, отбрана, пенсии и пр. Идва и въпросът: Къде са службите – ДАНС, МВР, комисиите и агенциите за борба с корупцията?

България е държава, тя не е детска площадка, на която да играем на политици. Редно е, ако има съмнения за корупция в държавата, първо да бъдат извикани ръководителите на службите за сигурност (ДНАС, МВР), които са длъжни да дадат доклад – оценка. А при нужда, те са компетентния орган, имащ нужните човешки и технически ресурси, както и законния инструментариум.

От Министър на образованието до Министър на вътрешните работи

Учениците загубиха своите будители и един министър заедно с тях, в компенсация получиха нов министър със спорни компетенции в областта на образованието. Две седмици по-късно, вместо очакваните учебници и обичаните будители, българските ученици, учители и родители получиха от своят Министър на образованието предложение за създаване на саркастично наричаният от нас  „Министерски съвет по корупцията“ (17 зам. министри по корупцията).

Четвърта власт