Начало | Общество | Наука | Откриха на гравитационни вълни, доказани от Айнщайн преди сто години

Откриха на гравитационни вълни, доказани от Айнщайн преди сто години

Учените доказаха съществуването на гравитационни вълни, описани на теория от Айнщайн още преди сто години. Гравитационните вълни са породени от леки смущения в пространство-времето под въздействие на преместването на обект с голяма маса, като например черни дупки или неутронни звезди. Засечените вълни са от две черни дупки с големината на около 30 слънца, обясни професор Шийла Еванс.

Тези черни дупки всъщност са излезли от орбита преди около милиард години и сигналът е пътувал към нас от тогава. Включихме детекторите си в точния момент, за да регистрираме това явление.

гравитационна вълнаПрофесор Дейвид Райце от американската лазерна обсерватория за гравитационни вълни ЛИГО, която е сред откривателите на феномена, сравни откритието с работата на Галилео Галилей.
Най-вълнуващото тепърва предстои. Преди 400 години Галилео обърнал телескоп към небето и открил пътя на днешната астрономия. Мисля, че днес правим нещо също толкова важно – отваряме прозорец към вселената, прозореца на гравитационната астрономия.