Начало | Бизнес | Анализ | Приеха промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия

Приеха промените в Закона за тютюна и тютюневите изделия

цигари 1

Със 82 гласа „за”, 1 – „против” и 14 – „въздържал се”, народните представители приеха на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Промените предвиждат въвеждане на изцяло нова глава в закона, която да регламентира задълженията на производителите и вносителите на „нови тютюневи изделия“.

Те ще следва да уведомяват шест месеца предварително Министерството на икономиката за всяко ново тютюнево изделие, което имат намерение да пускат на пазара и да представят негово подробно описание, указания за употреба, информация за съставките и емисиите в него, резултати от научни изследвания и друга информация. Втората група промени са свързани с регламентиране на съставките и емисиите от цигари. Определят се максималните равнища на катран, никотин и въглероден оксид в изделията и методите за тяхното измерване.

Производителите и вносителите на тютюневи изделия ще следва да представят на Института по тютюна и тютюневите изделия информация за всички съставки, за използваните количества и за основанията за тяхното включване, токсикологични данни и данни за методите за измерване на емисиите. Разписани са правомощията и задълженията на Института по тютюна и тютюневите изделия във връзка със съхраняването, публикуването на информацията и уведомяването на Европейската комисия. За определени добавки в цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, включени в приоритетен списък, производителите и вносителите ще следва да извършват разширени проучвания, за които ще уведомяват Европейската комисия.

Освен това, ще бъдат длъжни да представят на Института по тютюна и тютюневите изделия всички свои изследвания, свързани с проучване на пазара, на предпочитанията на различните потребителски групи, както и информация за обема на продажбите по търговски марки. Промените предвиждат въвеждането на забрана за представянето, предлагането и продажбата на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи добавки, като витамини, кофеин, с оцветяващи свойства за емисиите и други.

Третата група промени са свързани с етикетирането и опаковането на изделията. Въвежда се подробна регламентация на здравните предупреждения, които следва да се поставят върху всяка потребителска и всяка външна опаковка на тютюневите изделия. Определят се изискванията относно тяхното съдържание, форма, размер, шрифт и дизайн по видове изделия и видове опаковки. Въвеждат се редица ограничения по отношение на обозначения, които рекламират или насърчават употребата на тютюневото изделие, създават погрешно впечатление относно неговите характеристики и здравни последици, които внушават, че носи ползи за здравето./ Новини