Начало | Икономика | Национална | С 6% е нараснал износът на храни към трети страни през 2015

С 6% е нараснал износът на храни към трети страни през 2015

карго влак

Износът на български стоки през 2015 г. отново расте, след като година по-рано имаше спад, пише в днешния си брой „Капитал Daily“. Предварителните данни на НСИ показват, че годишното увеличение е 5.2% и за пръв път в историята надхвърля 45 млрд. лв. От числата обаче се вижда, че добрите новини са изцяло по линия на продажбите към държавите – членки в Европейския съюз. Към останалите страни също е регистрирано леко покачване на стойността, но като обеми би трябвало да има намаление. Данни за обемите НСИ не предоставя, но изводът може да бъде направен на база курса долар/евро. През миналата година американската валута поскъпна с около 10%, докато ръстът на износа към трети страни е едва 0.6%. В определени периоди от годината двете валути почти постигнаха паритет.

Отчетливото разделение между европейските и другите пазари не е изненада предвид огромната разлика в икономическото развитие на основните пазари в двете зони. Държавите от ЕС бяха облагодетелствани от икономическото възстановяване, ръста на работните места, слабото евро и поевтиняването на петрола и другите суровини. За голяма част от българските пазари извън ЕС тези фактори са силно негативни. Бюджетите на част от основните купувачи на българските стоки пострадаха заради поевтиняването на нефта, а икономическото забавяне в Китай ограничи импортния потенциал на азиатската държава.

Сривът в цените на петрола сорт „Брент“ (с близо 45% през 2015 г.), а оттам и на моторните горива остави повече разполагаем ресурс у европейските търговци и производители. Допълнителни финансови средства дойдоха и по-линия на слабото евро, което прави износа извън еврозоната по-евтин и по-конкурентен. Към това се добавя и ръстът на икономиката и работните места. Българските износители логично се възползваха от благоприятното съчетание на всички тези фактори и започнаха да изнасят повече за Европейския съюз.

Добрите новини се виждат и от разбивката по държави партньори, въпреки че последните актуални данни на НСИ са към ноември. Извадката на десетте най-големи пазара за българска продукция показва, че единствено при Белгия има понижение. То се дължи основно на поевтиняването на суровините през 2015 г. По данни на Bloomberg индустриалните материали, търгувани по световните борси, са се сринали с до 35% през изминалата година. Износът ни към Белгия е основно под формата на благородни и цветни метали. Тук ключова роля играе медодобивното предприятие „Аурубис България“, което изнася медни аноди до завода на компанията майка в Олен, Белгия. Впоследствие суровината се преработва и се изпраща в посока Азия, най-вече Китай – тоест износът към Белгия може да се ползва и като барометър за търсенето в най-голямата азиатска икономика.

Кралството заедно с Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция формират 69.3% от износа към ЕС. Без Белгия към всички останали статистиката отчита увеличение. Най-сериозно е в посока Германия – 9.2%. Общата стойност на експорта в посока Германия е оценена на 5.3 млрд. лв. за единадесетте месеца (разбивка и за декември ще има следващия месец). Ръст от над 7% има при Румъния и Италия. Нарастване има дори в посока Гърция.

Ниските цени на горива, метали и храни на международните пазари, както и на икономическите проблеми на някои от основните ни търговски партньори извън ЕС, като например Китай и Русия, логично удариха износа на България. Трудни времена имаше и за Турция, която през последните месеци страда от отлив на туристи заради руснаците./ Регал