Начало | Новини | Национални | ДАНС ще проучва данни за авиопасажерите

ДАНС ще проучва данни за авиопасажерите

данс 2

ДАНС ще получава и обработва данни за пасажерите в самолетите. Това записа окончателно парламентът с промени в Закона за ДАНС, приети на второ четене.

Според гласуваните текстове в Държавната агенция „Национална сигурност“ ще функционира национално звено, което ще се ръководи от служител, упълномощен със заповед на председателя.

Създава се Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците у нас, превозвани по въздух.

Преди дни стана ясно, че ДАНС купува компютърна техника за следене на пътуващите със самолети, нужна за бъдещото й звено.

Заложено е информацията да бъде предавана на звеното от въздушните превозвачи или упълномощен от тях доставчик на услугата, а от националното звено – на компетентните органи – незабавно, при предварително определени критерии, или след запитване за извършване на конкретна проверка.

Данните могат да се обработват за предотвратяване, разкриване, преследване, наказателно преследване на тероризма или други тежки престъпления и по отношение на API-данните, които са част от резервационните данни на пътниците и са за целите на граничния контрол.

Въведени са срокове, в които информацията следва да се предава от авиопревозвачите на националното звено – 48 часа преди обявеното време за излитане или непосредствено преди полет. Изброени са и органите, имащи право да получават резервационните данни на пътниците и резултатите по тяхното обработване.

Резервационните данни на пътниците ще се съхраняват от националното звено за срок 5 години от датата на тяхното получаване. Не беше прието предложението на Красимир Янков от „БСП лява България“ този срок да бъде 10 години.

В началото на декември м.г. ЕС постигна споразумение по директива за резервационните данни на пътниците. Документът предвижда името и банковата сметка на всеки, закупил билет за самолет, да влиза в общ електронен регистър, до който да имат достъп службите за сигурност на всички 28 държави. Целта е да се проследяват престъпници и терористи. Очаква се одобрението на Европейския парламент./ Дир