Начало | Новини | Национални | Европа ни притисна за контрол над интеграцията на ромите

Европа ни притисна за контрол над интеграцията на ромите

цигани

Секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Росица Иванова представи проекта „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020″, на стойност 2 милиона лева, който ще ръководи.

Ако България не внедри система, която да следи Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020, до края на годината ще спре финансирането по три европрограми.

Ако до 31 март 2016 г. страната ни не е изпълнила проекта „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020″, ще спре финансирането по трите Оперативни програми (ОП)- ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, ОП „Наука и интелигентен растеж“ към Министерство на образованието и науката и ОП „Региони в растеж“ към Министерство на регионалното развитие. „ЕК прецени, че проектът е едно от предварителните условия за изпълнение на новата ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Когато един проект е предварително условие това означава, че неговото изпълнение е условие за отпускане на средства по цялата ОП. Тъй като има свързаност между ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и интелигентен растеж“ ОП „Региони в растеж“, които също отпускат средства за интеграция, последните две също са обхванати. Проектът е на стойност 1 999 980 лв. като крайният му срок за изпълнение е декември 2016 г., съобщи Росица Иванова. Тя поясни, че проектът е бил заложен като необходимост, за да могат да се измерват резултатите от вложените финансови и човешки ресурси по отношение на политиките за интеграция на етнически уязвимите групи, с фокус към ромите.

Имаме прогрес, добри и лоши практики, посочи Росица Иванова. Според нея този проект ще даде отговор на въпроса защо предни проекти не са били ефективни. „За нас ще стане ясно какво трябва да наблюдаваме и съобразим, за да не се повтори този лош урок, който имаме от предходния програмен период“, подчерта тя. Основните приоритети в стратегията, които ще бъдат наблюдавани от новата система са достъп до образование, заетост, здравеопазване и жилищна политика настаняване. Допълнително ще се наблюдава антидискриминация, култура и медии, върховенство на закона.

Според Иванова няма как да се отговори едностранчиво дали България напредва или не в интеграцията на роми. „Държавата работи, има напредък. Докладите на ЕК казват добри неща за напредъка. Към настоящия момент имаме над 5000 ромски студенти, имаме утвърден модел на здравни медиатори“, подчерта тя. Иванова подчерта, че е трябва желание и от двете страни.

От своя страна председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски обясни, че това е проект, който се е очаквал дълги години. „Надявам, че чрез старта му сега залагаме добра основа за Националната стратегия за България за интеграция на ромите. Свидетелите сме през годините на много стратегии, които не са постигали целите си, защото това се е дължало на едно обстоятелство-това, че текущото наблюдение на тези стратегии не е било на необходимото ниво“, подчерта Цветарски. Именно затова, по думите му, се отдава огромно значение на мониторинга, който се цели с този проект, обясни шефът на НСИ, който също ще участва в проекта./ КРОСС

Четвърта власт – заглавие