Начало | Бизнес | Анализ | Законният бизнес в ЕС губи 26 млрд. евро годишно от фалшиви дрехи, обувки и аксесоари

Законният бизнес в ЕС губи 26 млрд. евро годишно от фалшиви дрехи, обувки и аксесоари

китайски шивачки

През последните години с развитието на комуникационните технологии и тяхната достъпност популярността на електронната (онлайн) търговия, в това число трансграничната онлайн търговия, бележи значителен ръст. Европейската комисия предприема редица действия за улесняването на трансграничната електронна търговия, за премахването на бариерите пред онлайн търговците и осигуряване на възможност на европейските потребители да пазаруват на по-ниски цени. Развитието й за съжаление дава също така по-голямо поле за реализиране на продажбите на фалшифицирани и пиратски стоки.

През 2014 г. митническите органи на съюза са задържали повече от 35.5 милиона артикула, за които е имало предположение, че нарушават права върху интелектуална собственост, а пазарната им стойност се оценява на над 617 милиона евро. От това количество стоки над 635 хиляди са били задържани на българските граници от служители на Агенция „Митници“.

Данните на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар сочат, че от продажбата на фалшифицирани стоки само в секторите дрехи, обувки и аксесоари законният бизнес в Европейския съюз губи приблизително 26 милиарда евро годишно. Загубите на българския бизнес за периода от 2007 г. до 2012 г. възлизат на 56 милиона евро годишно.

Търговията с фалшифицирани и пиратски стоки вреди не само на бизнеса, но и на гражданите, които в резултат от загубите на бизнеса губят работните си места. Другият голям губещ от търговията с фалшифицирани стоки са националните икономики – общо загубите за бюджетите на всички държави членки в резултат от несъбрани данъци за същия 6-годишен период се изчисляват на повече от 8 млрд. евро.

Над 80% от общото количество задържани стоки в световен мащаб са с произход Китай, като в 92% са били задържани при опит да бъдат внесени на територията на ЕС.

През 2013 г. бе приет Регламент №608/2013 относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, който влезе в сила от 1 януари 2014 г. и въведе три основни промени спрямо дотогава действащите норми, а именно:

– разшири се обхватът на граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост, като се предвиди, че те се прилагат и по отношение на типологиите на полупроводникови изделия, полезни модели и търговски наименовани./ Регал