Начало | Бизнес | Анализ | Юрий Гагарин АД изпраща 2015 г. с ръст на нетната печалба от 9,6 пъти

Юрий Гагарин АД изпраща 2015 г. с ръст на нетната печалба от 9,6 пъти

Юрий Гагарин АД

Приходите от продажба на продукция растат с 14,8% до 101,6 млн. лв., като 55% от тях идват от продажбата на филтри за цигари

Юрий Гагарин АД изпраща 2015 г. с ръст на нетната печалба от 9,6 пъти до 5,141 млн. лв., сочат данните от неодитирания финансов отчет на дружеството, публикуван чрез БФБ-София.

За сравнение през 2014 г. пловдивското предприятие, чиято дейност е съсредоточена в производството на многоцветни опаковки от картон и хартия и филтри за цигари, спечели 538 хил. лв.

Приходите от продажба на продукция се покачват с 14,84% на годишна база до 101,626 млн. лв., показват още данните от отчета на пловдивската компания. От тях 55% са реализираните приходи от продажба на филтри за цигари (55,761 млн. лв.), а останалите 45% – от продадените опаковки и картон (45,865 млн. лв.).

78% от приходите са реализирани на вътрешния пазар, а 22% – от износ. В стойностно изражение приходите от продажби на вътрешния пазар са за 78,836 млн. лв., а от чужбина 22,79 млн. лв.

От друга страна общите разходи на Юрий Гагарин се повишават с 5,8% на годишна база до 101,172 млн. лв. от 95,632 млн. лв., колкото бяха в края на 2014 г.

„Юрий Гагарин АД няма проблеми при посрещане на задълженията си както в средносрочен, така и в дългосрочен аспект“, гласи междинният доклад за дейността на компанията, придружаващ финансовия отчет.

Към 31 декември 2015 г. списъчният състав на дружеството е 577 работници и служители спрямо 490 души към 31 декември 2014 г.

В самия край на 2015 г. Юрий Гагарин съобщи за отпуснат инвестиционен кредит от Първа инвестиционна банка в размер на 10 млн. лв. Средствата ще послужат за закупуването на седем употребявани технологични линии за производство на филтри за цигари.

Към 31 декември 2015 г. основни акционери в Юрий Гагарин АД са Баранко ООД с 49% от капитала, Комсо Табако ЕООД с 18%, ЗУПФ Алианц България с 6,98% и кипърското Claimont Holdings Limited с 5,85%. Всъщност ПОД Алианц България АД контролира непряко 11,67% от Юрий Гагарин чрез своите фондове ЗУПФ Алианц България, ДПФ Алианц България и ЗППФ Алианц България.

За последните 12 месеца акциите на компанията поскъпват с 35,53% до 51,5 лв. и 51,7 млн. лв. пазарна капитализация.

Автор: Свилен Колев, редактор Деляна Петкова, Инвестор