Начало | Икономика | Национална | Законопроектът за хранителната верига е публикуван на сайта на МЗХ

Законопроектът за хранителната верига е публикуван на сайта на МЗХ

МЗХ

МЗХ публикува на своя сайт проекта на Закон за хранителната верига, който създава обща рамка, която регламентира същността на дейностите по веригата и включените в нея елементи. За първи път се посочват в един закон компетентните органи, които провеждат държавната политика по веригата, осъществяват контрол върху елементите й, извършват оценка на риска и са отговорни за обмяната на информация.

Законът ще се прилага за всички храни, включително виното и продуктите, получени от грозде и вино, плодовите вина и оцета, етиловия алкохол и дестилатите от земеделски произход и спиртни напитки, фуражите, животните, странични животински продукти, ветеринарномедицински продукти, растения и растителни продукти, продукти за растителна защита, материали и предмети, предназначени за контакт с храни.

Държавната политика по хранителната верига ще се провежда от четирима министри – на земеделието и храните, на здравеопазването, на икономиката и на околната среда и водите. Оценката на риска ще се извършва от Центъра за оценка на риска, който премина на подчинение на Министерството на земеделието и храните.

Законопроектът регламентира отделните елементи на хранителната верига, които досега попадаха в обхвата на 10 отделни закона и нормативните актове по прилагането им.

Санкциите варират от 500 до 100 000 в зависимост от тежестта на нарушението./ МЗХ, Регал