Начало | Икономика | Национална | БНБ свали основната лихва на 0.00%

БНБ свали основната лихва на 0.00%

бнб

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 февруари 2016 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.00 на сто, съобщиха от пресцентъра на централната банка.

Въпреки че официално основният лихвен процент пада до рекордните за всички времена 0,00%, това не е изненадващо, тъй като през последните години стойността на простата годишна лихва трайно се свиваше, a през януари 2016 г. беше 0,01% годишно.

От 1 февруари 2005 г. стойността на показателя се определя от цената на междубанковите кредити, а БНБ само регистрира неговата стойност.

От 04.02.1991 г. основният лихвен процент се определя самостоятелно от БНБ. На 04.02.1991 г., считано от 07.02.1991 г. основният лихвен процент става 45.00 на сто, след което нееднократно е променян. Основният лихвен процент е дефиниран като лихвен процент по кредитите в левове за рефинансиране на търговските банки от БНБ.

С влизането в сила от 10.06.1997 г. на новия Закон за БНБ, банката обявява основния лихвен процент за съответния период съгласно определена от Управителния съвет методика и го обнародва в „Държавен вестник“. Методиката за основния лихвен процент първоначално е базирана на доходността на краткосрочните държавни ценни книжа на първичния пазар, а от 01.02.2005 г. – на равнището на лихвения процент на междубанковия паричен пазар.

При режима на паричен съвет основният лихвен процент не е лихва, по която БНБ оперира на паричния пазар./ OFFnews