Начало | Икономика | Национална | МФ очаква излишък от 952 млн. лв. по КФП за януари

МФ очаква излишък от 952 млн. лв. по КФП за януари

държавен бюджет

2015 година приключва с дефицит по изпълнението на КФП в размер на 2,47 млрд. лева

Излишък от 952 млн. лева по консолидираната фискална програма (на касова основа) през януари, очаква Министерството на финансите на база на предварителните данни по изпълнението на КФП.

За сравнение в първия месец на 2015 година излишъкът е бил в размер на 69,1 млн. лева, посочват още от финансовото министерство. Подобрението в бюджетната позиция се дължи основно на ръст при данъчните и неданъчни приходи и помощите.

Прогнозата обаче е, че бюджетният излишък ще бъде най-голям през първия месец на 2016 година.

Приходите и помощите по КФП за януари се очаква да бъдат в размер на 3,11 млрд. лева или 9,4% от годишния разчет.  Спрямо януари 2015 година има ръст от 642,7 млн. лева. Увеличението е в резултат от по-високите данъчни и неданъчни приходи (с 461,8 млн. лева) и постъпления в частта на помощите  – възстановени средства от Европейската комисия в размера на 180,9 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2016 година са в размер на 2,16 млрд. лева, което е 6,2% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 2 ,4 млрд. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към.31.01.2016 г. от централния бюджет, възлиза на 21,9 млн. лева.

Към края на 2015 година фискалният резерв е в размер на 7,9 млрд . лева, сочат още изчисленията на Министерството на финансите.

Миналата година е приключила с дефицит по КФП в размер на 2,47 млрд. лева или 2,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) за годината.

Общо приходите през миналата година растат с 2,8 млрд. лева до 32,2 млрд. лева, а разходите са 34,67 млрд. лева или с 2,19 млрд. повече.

Вноската на България в бюджета на ЕС през миналата година е в размер на 946 млн. лева.

Автор: Деляна Петкова, Инвестор