Начало | Икономика | Национална | Пенсионните фондове с рекордни инвестиционни активи през 2015г.

Пенсионните фондове с рекордни инвестиционни активи през 2015г.

пенсия 1

Фондовете на компаниите акумулират инвестиции в ценни книжа, депозити, имоти, парични средства и вземания за 8,83 млрд. лв.

Пенсионноосигурителните компании (ПОК) в България изпращат 2015 г. с 10,4% ръст на инвестиционните активи до рекордните 8,825 млрд. лв. Това показват изчисленията на Investor.bg на база отчетите на пенсионните дружества относно обема и структурата на техните инвестиции по видове активи в края на годината.

Сред инвестиционните активи влизат инвестициите в ценни книжа (акции, облигации и други дългови и дялови финансови инструменти), банкови депозити, инвестиционни имоти, парични средства и вземания. Трябва да се направи уточнението, че в изчисленията не са взети предвид активи на компаниите като собствени сгради, земи и софтуерни продукти и други (дълготрайни материални и нематериални активи).

По-пълна представа за общия обем на активите на пенсионната индустрия, но и за печалбата, през 2015 г. ще дадат статистическите данни на Комисията за финансов надзор, които предстоят да бъдат публикувани.

ПОД „Алианц България“ АД изпраща 2015 г. с най-голям обем на инвестиционните активи. Те растат с 14,3% до 2,178 млрд. лв. Компанията е първа и по абсолютен ръст на активите – с 272,2 млн. лв.

ПОК „Доверие“ АД, чийто универсален пенсионен фонд е най-голям по обем на активите, увеличава инвестициите си с 5,6% до 2,056 млрд. лв.

На трето място с 1,241 млрд. лв. е ПОК „ДСК-Родина АД“. Нейните фондове бележат втория най-голям абсолютен ръст за годината след тези на „Алианц“ с 212,1 млн. лв.

С най-голям относителен ръст през 2015 г. се оказва „Пенсионноосигурителен институт“ АД. Инвестиционните му активи нарастват с 37,7% до 96,368 млн. лв.

Единствено трите пенсионни фонда на „NN” и доброволният пенсионен фонд на ПОД „Бъдеще“ АД отчитат спад на инвестиционните активи – с общо 12,5% до 853 млн. лв. и 3% до 2,93 млн. лв., съответно.

Единственият ДПФ по професионални схеми – този на ДСК „Родина“, бележи ръст на инвестиционните активи от 13,6% до 10,075 млн. лв.

Разгледани по видове фондове, инвестициите на дружествата в управляваните от тях универсални пенсионни фондове бележат общ годишен ръст от 11% до 7,212 млрд. лв., показват още изчисленията на Investor.bg.

От своя страна професионалните пенсионни фондове регистрира тъст от 7,9 на сто до 802,8 млн. лв., докато доброволните – от 7,7% до 811,1 млн. лв. спрямо 2014 г.

 

таблица пенсионни фондове

Автор Свилен Колев, редактор Бойчо Попов, Инвестор

Напиши коментар

Вашият email няма да бъде публикуванЗадължителните полета са означени с *

*

Loading Facebook Comments ...