Начало | Бизнес | Интересно | Онлайн платформа осигурява пазар на земеделски производители от ЦИЕ в Китай

Онлайн платформа осигурява пазар на земеделски производители от ЦИЕ в Китай

зеленчукова борса 1

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство (ЦНССС) между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) създаде единна онлайн платформа, в която земеделските производители от ЦИЕ могат представят своите стоки, съобщи ЦНССС. Това e възможно с регистрация на електронния сайт на центъра – www.china2ceec.org, където производителите могат сами да посочат какви продукти и в какви количества са готови да предложат за износ.

Участието и регистрацията в единната база данни е безплатна и не се дължи членски внос. Тя позволява на китайските инвеститори да разполагат с цялата информация, която им е необходима на едно място. По този начин се цели нарастването на стокообмена и улесняване на търговските контакти.

Земеделските производители ще могат и да се кооперират като създават различни обединения при постъпването на запитване за стоки и възможности за инвестиции от китайска страна.

Само за две седмици след старта на платформата, са постъпили над 15 заявки за регистрация и представяне на различни продукти. Сред тях има както български, така и хърватски стоки като сладкарски изделия, напитки, селскостопански продукти и други.

През юни м. г. в София, на срещата на земеделските министри на Китай и 16 страни от ЦИЕ официално бяха подписани основните принципи за изграждането и функционирането на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ, базиран в столицата, с което на практика той започна работа. Центърът е структура към Министерството на земеделието и храните.

Една от функциите му е създаването на мрежа от бизнес контакти, размяна на информация и обмен на база данни за сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните на ЦИЕ./ Регал