Начало | Икономика | Национална | НЗОК е получила 57 млн. лв. допълнително след кампанията за здравните вноски

НЗОК е получила 57 млн. лв. допълнително след кампанията за здравните вноски

НЗОК

От следващия месец започват търговете на лекарства през електронната платформа, съобщи Петър Москов

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е получила 57 млн. лв. допълнително след кампанията за плащане здравните вноски. Увеличил се е броят на хората, които са си платили и са се върнали в здравноосигурителната система. Това коментира в интервю за БТА министърът на здравеопазването Петър Москов.

Според разчетите на Националната агенция за приходите (НАП) информационната кампания е започнала при около 250 хил. неосигурени лица. В тези данни не са включени хората, които не живеят в България.

Той допълва, че след въвеждането на четци на лични карти при прием и изписване от болница хоспитализациите намаляват. В първия месец след въвеждането на четците са спестени 1,6 млн. лв.

Има и други фактори, които се отразяват на хоспитализациите, като завишеният контрол на НЗОК, отгчита министърът. По думите му измамите с подобен род документация в европейски мащаб са близо 5 на сто, а в България достигат 12-13 на сто, а някои анализатори твърдят, че са 15 на сто.

По повод планираното въвеждане на устройства за пръстови отпечатъци в болниците министърът пояснява, че при контакт на пръста със системата тя няма да генерира снимка, а уникален код, който ще е свързан със съответното ЕГН. Оттам нататък да се възпроизведе пръстовият отпечатък е невъзможно, уверява той.

„От пръстовия отпечатък следва уникалният код, но от кода не следва възможност за възстановяване на снимката. Този код се свързва в системата с ЕГН на даден човек, а в ЕГН-системата има дърво на свързаност. През дървото на свързаност системата може да оторизира плащане. Всеки ще може да взема лекарства на децата си, на родителите си и на дядовците и бабите си. Ще се предвиди възможност в малките населени места кметът да може да взима лекарствата на възрастните хора“, пояснява Москов.

За изработването на електронния идентификатор по оценка на НЗОК са необходими 400 хил. лева с ДДС. Целта е в рамките на тази година пръстовият идентификатор да бъде въведен в болниците и в аптеките.

На въпрос защо се е забавила работата по електронната платформа за търговете на лекарства, която е трябвало  да бъде готова през юни 2015 г., Москов отговаря, че е приключил тестовият период.

„Вече сме тествали платформата – как се случва търговията през търг в отделни болници, както и централизирана поръчка, която министерството може да прави от името на болници, които са пожелали. От следващия месец започват търговете на лекарства през електронната платформа“, заявява той. Там, където е въведена такава система – в Скандинавските държави и Италия, лечебните заведения спестяват около 20% от цената, пояснява той.

Запитан кога ще започне да действа новият стандарт по спешна медицина министърът отговаря, че за всеки един щат трябва да бъдат осигурени не по-малко от 1 500 лв. на лекар и не по-малко от 900 лева на медицинска сестра за месец, за да се спре текучеството.

По темата за критериите, по които НЗОК ще сключва договори с лечебните заведения, той коментира: „Там, където Националната здравна карта е констатирала излишък на болнична инфраструктура, НЗОК ще определи с коя болница ще сключи договор. На ниво доболнична помощ картата констатира нужда от допълнително количество специалисти. Рестрикции в доболничната помощ не се очакват, ще търсим допълнително насищане със специалисти, особено в определени области“.

Близо 3 500 от 38-те хил. активни болнични легла ще се прехвърлят като легла за продължително лечение и рехабилитация. Болниците ще се разтоварят от определени дейности по линията на трите нови клинични пътеки за продължително лечение. Чрез нови амбулаторни процедури някои пациенти няма да лежат в болницата три дни, а само един, казва той.

По думите му трябва да има 4 активни легла на 1 000 души население, както във Франция, Германия и Италия. „Ние имаме неефективна, хаотична и неотговаряща на потребностите на пациентите здравна система“, дава оценка той.
Министърът е категоричен, че новите критерии няма да доведат до фалит на общинските болници, а ще гарантират качествено обслужване.

Той допълва, че е осигурено комплексно лечение на децата и възрастните с онкологични заболявания. Въвежда се нова клинична процедура, която отключва план за лечение от – до на пациента.

Москов коментира още, че не очаква пак да има кризи с ваксините за деца през следващата година.

За Фонда за лечение на деца той казва, че държавата е завишила двойно през тази година финансовия си ангажимент към лечението на децата в чужбина. Има обаче ред тежки проблеми от гледна точка на отчетността.

„Гарантирам, че целият финансов ресурс за лечение на децата е осигурен и ще бъде осигурен, но всички трябва да бъдем сигурни, че парите наистина отиват за лечението на децата“, казва той.

Автор: Надежда Бочева, редактор Миглена Иванова, Инвестор