Начало | Общество | Обществен живот | Как подполковник Путин стана президент Путин

Как подполковник Путин стана президент Путин

подполковник Путин

Хиляди хора стават свидетели на тази смела постъпка, но в нито един вестник не пише за това…

В нощта на падането на Берлинската стена, Путин е дежурен в щаба на КГБ в Дрезден. В съседство е щабът на ЩАЗИ. Дели ги буквално една стена. Около 5000 души пияна тълпа нахлува в ЩАЗИ и разграбва всичко, включително досиетата на агентите. След това бе ужасна съдбата на много от тях. Сградата е напълно разгромена. След като плячкосва ЩАЗИ, тълпата идва пред сградата на КГБ.

При вида на тълпата началникът на щаба, полковникът е избягал. Следващият по чин, подполковник Путин автоматично става отговорен за щаба. Той се обажда на руските войски в близост да изпратят охрана. Но от там му отказват, защото не можело без заповед от Москва. А Москва мълчи… По това време в столицата либералстващият елит е на банкет, празнуват до сутринта падането на Берлинската стена. Усещането на Путин, който е начело на само 8 човека, че Москва буквално ги е захвърлила на произвола на съдбата.

Осъзнавайки, че и тук ще се случи същото, както със сградата на ЩАЗИ, Владимир Путин излиза сам и посреща тълпата на входа. Питат го, кой е. Путин се представя като „преводач“. След което им казва, че падането на Берлинската стена е по волята на СССР и това е сграда, която е територия на СССР, и че той с офицерите си е длъжен да я охранява. Казва им също, че има пистолет с 12 патрона, един от които ще остави за себе си, но с другите – като офицер на СССР, ще е длъжен да стреля, за да защитава сградата. Обяснява, че е офицер и затова по друг начин не може да се случват нещата. Останалите осем души стояли с оръжие на прозорците на щаба.

След като казва това, Владимир Путин обръща гръб на тълпата и бавно тръгва нагоре по стълбите, които също били 12. Очаква да хвърлят нещо по него, камък, бутилка или нещо подобно. Но нищо такова не се случва. Обръща се и вижда, че тълпата започва да се разотива. Никой не е влязъл в сградата на СССР нито в тази нощ, нито в следващата. Така документите и архивът останали непокътнати.

Такъв човек управлява днес Русия….

КРОСС и Четвърта власт