Начало | Политика | Актуално | ЕК стартирала четири наказателни процедури срещу България

ЕК стартирала четири наказателни процедури срещу България

брюксел 1

Четири мерки със стартирани процедури по нарушения по Договора за функциониране на Европейския съюз са открити срещу България. Това става ясно от изказване на вицепремиера Меглена Кунева, протоколирано в стенограмата на последното заседание на правителството.

Пред колегите си от Министерски съвет на 20 януари тя отчете плана за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. Процедурите са свързани с невъведени четири директиви.

„От неизпълнените мерки, 32 са законопроекти, намиращи се на различен етап на разработване и приемане, 12 са внесени в Народното събрание и имаме четири мерки със стартирани процедури по нарушения по Договора за функциониране на Европейския съюз и когато това го направим, процедурите ще бъдат спрени“, пояснява Кунева.

Тя посочва като най-проблемно забавянето в промените на Закона за обществените поръчки и на този за концесиите. „В енергетиката имаме най-много, всъщност, неизпълнени и стартирана процедура. Моля, наистина да направим всичко възможно, за да стои добре страната“, обръща се Кунева към колегите си.

Причината в забавянето на транспонирането на директивите е недоброто планиране в работата на министерствата, което е довело до забавяне в изготвянето им, а оттам и в провеждането на съгласувателните процедури между ведомствата. От изказването на Кунева става ясно, че виновни за забавянето са четири министерства – на вътрешните работи, на транспорта, на финансите и на земеделието.

„Какви са причините, когато се бавим? Много дълго съгласуване, недостатъчно ритмично и лошо планиране. Ако планираш, че един акт ще ти влезе в Министерски съвет и срокът за изпълнение е 31 декември, давам го само като пример, очевидно нещо няма да е съвсем наред“, коментира Кунева.

Към 10 декември страната ни не е успяла да въведе седем европейски директиви от общо 1099. Дефицитът по въвеждането е 0.6 на сто. От правителствената пресслужба уточняват, че от посочените 7 директиви, в края на декември са останали невъведени четири.

Изпълнението на мерките е прехвърлено за 2016 година.

Предстои класиране на държавите членки за транспонирано законодателство. Вицепремиерът Кунева смята, че няма място за притеснение, защото „България се справя добре и на този Scoreboard, който ще излезе, стоим в добрата част на таблицата като изпълнени мерки“.

Проект на Решение за приемане на Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2015 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Кунева!
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Уважаеми колеги, макар че имате доклада, искам да кажа няколко думи за Плана за действие и как сме го изпълнили 2015 година.
Първо, да ви кажа, че има министерства, които на фона на големия обем актове, които трябва да приемат хармонизационни, са отличници и тук искам специално да спомена Министерството на икономиката. Само да ви кажа – актовете, които те трябваше да приемат през 2015 година, са 1099. Разбира се, става въпрос за вторично законодателство, но все пак това е много сериозно.
Не са изпълнили абсолютно всичко, но само 0,6 на сто от този обем все още не е транспониран. Казвам го, защото съвсем скоро ще има Single Market Scoreboard, това е таблото на резултатите на всички европейски държави, и България ще стои добре тук, като страна, която е транспонирала законодателството.
От неизпълнените мерки 32 са законопроекти, намиращи се на различен етап на разработване и приемане, 12 са внесени в Народното събрание и имаме четири мерки със стартирани процедури по нарушения по Договора за функциониране на Европейския съюз и когато това го направим, процедурите ще бъдат спрени. За мен Законът за обществените поръчки и Законът за концесиите са много важни. В енергетиката имаме най-много, всъщност, неизпълнени и стартирана процедура. Моля наистина да направим всичко възможно, за да стои добре страната.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: За ЗОП срокът е април.
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Добре, ние трябва да нотифицираме, знам къде сме и кога. Няма как да сме добро Председателство, ако не сме си подредили нещата вътре в страната и за това всеки положителен знак, че изпълняваме задълженията си, че законодателството ни е наред, разбира се – и с надежда, че то ще бъде стриктно прилагано, дава допълнителна и много важна тежест на страната.
Част от мерките са прехвърлени за 2016 година като тази, за която министър Дончев току що каза, имаме Закон за тютюна и тютюневите изделия.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Днес го приемаме на второ четене.
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Мисълта ми е, аз не искам сега едно по едно с всеки от вас ще говоря, за да можем по-бързо да напреднем. Аз съм готова, разбира се, да се включа през парламентарния секретар и да настояваме пред комисиите по-бързо да мине, за да можем да изчистим това.
Какви са причините, когато се бавим? Много дълго съгласуване, недостатъчно ритмично и лошо планиране. Ако планираш, че един акт ще ти влезе в Министерски съвет и срокът за изпълнение е 31 декември, давам го само като пример, очевидно нещо няма да е съвсем наред.
Така че, това е по този план. Не мисля, че има особено тревожни неща за нас, като министерствата са: Министерството на вътрешни работи, Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщения, Министерството на финансите и Министерството на земеделието и храните. Общо взето, смятам, че България се справя добре и на този Scoreboard, който ще излезе, стоим в добрата част на таблицата като изпълнени мерки.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.

__________

Какво представляват процедурите:

Съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) ЕК може да предприеме правни действия срещу държава членка, която не е изпълнила задълженията си, произтичащи от законодателството на ЕС.

Процедурата за нарушение започва с официално уведомително писмо, с което се иска информация. Правителството има срок от два месеца, за да отговори. 

Ако Комисията не е удовлетворена от информацията и заключи, че въпросната държава не е изпълнила задълженията, тя може да изпрати официално искане за спазване на законодателството на ЕС („мотивирано становище“), с което съответната държава се задължава да отчете какви са предприетите конкретните мерки и в какъв срок трябва да бъдат изпълнени. 

Ако и в този случай не се спазват правилата, Комисията може да реши да призове съответната държава пред Съда на ЕС. Статистиката обаче показва, че в около 95 % от случаите на нарушения държавите спазват задълженията си. 

В особения случай, когато държава не е транспонирала директива в предвидения срок, ЕК може да поиска от Съда да наложи финансова санкция.