Начало | Общество | Образование | 13 университета ще си поделят 43.4 млн. лв. от ЕС

13 университета ще си поделят 43.4 млн. лв. от ЕС

Софийският университет 3

13 университета у нас ще си разпределят 43.4 млн. лв. от оперативна програма „Региони в растеж“. Вчера от регионалното ведомство публикуваха проект на насоки за кандидатстване по процедурата, по която университетите ще получат финансиране за обновяване на материалната база. Крайният срок за получаване на предложения по него е 26 януари т.г., пише „Сега“.

36.8 млн. лв. от парите са европейско финансиране, а 6.5 млн. лв. – национално. Средства за обновяване и модернизация на стара инфраструктура и оборудване, както и за подобряване на достъпа на хора в неравностойно положение ще получат 13 университета. Те са избрани по методика на МОН, отчитаща числеността на студентите, бъдещата ползваемост на извършените инвестиции, качеството на обучението, перспективите за развитие на висшето училище, потребностите на пазара на труда и реализация на завършващите. Оценката е на ниво професионално направление.

Така например Софийският университет ще може да получи до 3.5 млн. лв. общо за четири свои направления – математика, информатика и компютърни науки, физически и химически науки. Същата максимална сума е отредена за Техническия университет-София (за направленията общо инженерство и комуникационна и компютърна техника), Аргарния университет (за растителна защита и растениевъдство) и НСА (за педагогика на обучение и спорт). УНСС може да получи до 4.5 млн. лв., тъй като има над 10 хил. студенти, за да модернизира базата си в залите, където се преподава администрация и управление и икономика. Университетите с до 2 хил. студенти може да получат по 3 млн. лв. Това са УАСГ, МУ-София, Музикалната академия „Панчо Владигеров“, ХТМУ, НАТФИЗ, Лесотехническият университет, НХА и Университетът по хранителни технологии.

Посочените университети трябва да представят проекти. Те ще бъдат оценявани според одобрените насоки, а ако няма достатъчно качествени проекти, общата сума от 43.4 млн. лв. може да бъде намалена.

Продължителността на един проект не трябва да е над 30 месеца. Подаването на предложенията ще става чрез информационната система ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/, до 30 юни т.г.

Има и резервен списък от три висши училища – Тракийският университет, МУ-Пловдив и МГУ – които ще бъдат поканени да подадат проектните си предложения, ако останат средства след финансиране на основните университети./ КРОСС