Начало | Шаржове | От мрежата | Каква е ползата от конфликтите?

Каква е ползата от конфликтите?

семеен конфликт

Има хора, за които конфликтът е начин на живот, както и такива, които се ужасяват от него и се стремят да го избягват на всяка цена. Докато първите се стремят да се налагат и не зачитат границите на другите, вторите не умеят да се отстояват и често се чувстват притиснати и неудовлетворени.

Истината е, че конфликтът е нещо естествено за всички, които са във взаимодействие. Той не е непременно лошо нещо и може да допринесе добри неща за връзката. Въпросът е не дали имате конфликти, а как се справяте с тях.

От друга страна, това, че не се карате, не означава непременно, че сте в хармония. Доста по-страшни са индиректните конфликти. Какви са те? Представи си, че половинката ти по някакъв начин те обиди. Чувстваш се подценена и неразбрана, но си мълчиш.

Следващият път, когато сте заедно на бар обаче умело флиртуваш със сервитьора. Така засягаш партньора си и си връщаш за нанесената обида. Проблемът е, че това е неефективно за вашите отношения – от една страна той не знае от какво си му била обидена, а от друга – в резултат на поведението ти, той е подразнен.

Вероятно също ще ти го „върне“ по някакъв начин. Получава се въртележка, която наранява и руши връзката. Отгоре на всичко проблемът не се разрешава.

Как излизаме от конфликта зависи от това доколко се вълнуваме от собствените си нужди от една страна и от тези на партньора от друга. Има пет начина за справяне с конфликтите, като нито един от тях не е универсален. Всички те могат да са успешни при определени обстоятелства.

1. Избягване на конфликта

Тук имаме игнориране на собствените нужди и на тези на другия. Правим се, че проблемът не съществува, което обикновено води до задълбочаването му. За много хора, които държат на хармонията във връзката си обаче това може да е добра стратегия, защото им помага да избягват теми, които знаят, че биха довели до противопоставяне между тях.

Естествено, че ако с партньора си имате силни, но някак противоположни политически убеждения, е добре да не говорите за политика помежду си, а по-скоро да избягвате темата. Така всеки ще се чувства зачетен и уважен в избора си да е поддръжник на партията, която е избрал.

2. Примирение

Игнориране на собствените нужди и отдаване на огромно внимание към нуждите на другия. Това е вид жертване в името на другия. Може да свърши работа краткосрочно за опазване на мира, но в дългосрочен план този, който ги прави, се чувства неудовлетворен.

3. Взаимен компромис

Всеки от двамата прави някаква отстъпка, защото се вълнува както от това да удовлетвори собствените си нужди, така и тези на другия. Никой не получава точно това, което иска, но и двамата печелят по нещо, което ценят. Да се стигне до взаимен компромис отнема време и търпение, но води до по-добри резултати от избягването на конфликтите и примирението.

4. Съревнование

Висок интерес към собствените нужди и игнориране на чуждите нужди. Цел – да спечелиш конфликта, а другия да изгуби. Това е добра стратегия за справяне, когато няма как резултатът да се подели – например двама души кандидатстват за едно работно място. Печели го само единият.

Този тип справяне с конфликти може да е добър за партньори, които са със състезателен дух, защото може да развива връзката им. Негативно е, когато някой от двамата се чувства притиснат, изморен, принуден да прави неща, за да е на ниво.

5. Сътрудничество

Когато всеки зачита своите нужди и тези на другия и целта е ситуация печеля-печелиш. Това всъщност качва печалбата и на двамата партньори и на двойката като цяло. Например семейство, в което се ражда дете и родителите търсят начин да го отглеждат сами. Майката е студентка, а бащата работи почасово. Той намалява с малко часовете на работа и ходи там само следобед. Тя се записва на такива курсове, които са сутринта.

В резултат доходите им падат малко, но не толкова, колкото ако трябва да плащат на детегледачка. Допълнителната печалба е, че те отглеждат и възпитават детето си в синхрон със собствените си ценности.

Както и сами виждате сътрудничеството предполага повече усилия, но носи трайни резултати. Затова то е най-добрият подход по теми, които са наистина важни за двойката.

High View Art