Начало | Икономика | Национална | ДФЗ преведе 12 млн. лв. на сектор „Рибарство“

ДФЗ преведе 12 млн. лв. на сектор „Рибарство“

риболовен кораб

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция преведе близо 12 млн. лв. по осем инвестиционни проекта от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) 2007-2013 година.

Два от вече реализираните проекти са по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ . Близо 755 хил. лв. е окончателната субсидия за реконструкция и модернизация на рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риби в село Опан, област Стара Загора. Субсидия от 265 338 лв. е изплатена и за инвестиция във възстановяване на съществуваща рибовъдна ферма в село Острица, община Две могили.

Разплащателната агенция изплати субсидии общо 115 млн. лв. и за четири проекта по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“. Средствата от ОПРСР са вложени в изграждането и модерницията на рибопреработвателни предприятия, както и в преработката на водораслова биомаса и производството на хранителни добавки.

Безвъзмездната финансова помощ по тези шест проекта е 60% от инвестиционните разходи, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд „Рибарство“ (ЕФР) и 25 на сто – от държавния бюджет.

Субсидия на етап окончателно плащане от 4 577 818 лв. е преведена и на Община Созопол по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки“. Проектът е за реконструкция на рибарския пристан и превръщането му в рибарско пристанище в град Черноморец. По същата мярка на етап междинно плащане са преведени 4 661 917 лв. на Община Поморие за за модернизация на рибарското пристанище в града.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от одобрените инвестиционни разходи, от които 75% са от ЕФР и 25% – от националния бюджет./ КРОСС