Начало | Без категория | В България се рециклират 29% отпадъците – 560 млн. лева чакат

В България се рециклират 29% отпадъците – 560 млн. лева чакат

рециклиране

Общините могат да кандидатстват за 560 млн. лева в програма „Околна среда“ за подобряване на системите за рециклиране

В България се рециклират 29% от изхвърлените отпадъци, заяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в интервю за БТА.

По думите ѝ разделното сметосъбиране в България има добри показатели и макар да не е най-доброто, което съществува в други държави, има напредък през годините.

На европейско ниво вече беше представен новият законодателен пакет, насочен към ограничаване на депонирането и поставяне на акцент върху рециклирането, коментира екоминистърът. Според Василева страната ни има сериозна работа и ангажименти да транспонира законодателството, да се адаптира и да постига по-високи резултати.

За целта могат да се ползват средства и по новата оперативна програма „Околна среда“ (2014-2020 ) в размер на 560 млн. лева. Парите са предназначени за общините – за подобряване на системите за управление на отпадъците на тяхна територия.

„Ще се стремим да постигнем основната цел – отпадъкът да се преработи и оползотвори на мястото, където се генерира. Крайната цел е генерирането на нулеви отпадъци, което касае не само околната среда, но и икономическото развитие“, коментира Ивелина Василева. По думите й това европейско законодателство тепърва ще се разглежда.

Искаме да подпомогнем общините в усилията им да създадат общинските площадки, където да се събират едрогабаритни и други отпадъци, което да доведе до подобряване на управлението на целия поток смет, коментира тя.

От МОСВ планират да подпомогнат общините и в усилията им да работят над третирането на биоразградимите отпадъци, към които спадат не само зелените – от градини и дворове, но и хранителните. Те трябва да се събират разделно и възможно най-близо до източника им, посочи тя.

Промените в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) вече са публикувани за обществено обсъждане в интернет страницата на МОСВ. С проекта за изменение и допълнение на закона се усъвършенстват текстове, отстраняват се слабости и се вземат предвид коментари от Комисията за защита на конкуренцията и Конституционния съд, коментира екоминистърът.

По думите ѝ са водени и много разговори със съсловни организации, с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Предстои организирането на кръгли маси и форуми.

По статията работиха: Надежда Бочева, редактор Бойчо Попов