Начало | Шаржове | От мрежата | Внимавай с характера си – превръща се в съдба

Внимавай с характера си – превръща се в съдба

птиченце на сняг

Внимавай с мислите си – превръщат се в чувства.

Внимавай с чувствата си – превръщат се в дела.

Внимавай с делата си – превръщат се в навици.

Внимавай с навиците си – превръщат се в ценности.

Внимавай с ценностите си – превръщат се в характер.

Внимавай с характера си – превръща се в съдба.

автор: Махатма Ганди