Начало | Новини | Национални | Делото срещу винетките стартира на 2 февруари

Делото срещу винетките стартира на 2 февруари

винетки шарж

Всеки шофьор, може да се включи в делото срещу новите цени на винетките до 2 февруари, съобщава „Правен свят“.

Процесът е започнат във Върховния административен съд от софиянеца Николай Филев, а заседанието по него ще се проведе на 2 февруари. От ВАС са признали, че понеже Филев е правоспособен водач и притежава автомобил, негови права и законни интереси са пряко и непосредствено засегнати от новите цени на винетките, тъй като няма как да се движи по републиканските пътища, ако не плати съответната такса.

Предмет на делото е постановление на Министерски съвет, с което беше въведено увеличение на цената на винетните стикери, като най-драстично поскъпнаха винетките за леки автомобили от 67 на 97 лева.

„Извън медийните изяви на министъра на регионалното развитие и благоустройството, че причината, налагаща промяната в цената, е фактът, че винетните такси не са променяни от 2008 г., липсват каквито и да е било мотиви към предприетото изменение на нормативния акт“, заявява в жалбата си Филев.

Според закона, изработването на проект на нормативен акт, се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Съставителите на проекти са задължени, да ги публикуват на интернет страниците си с мотивите и доклада и да дадат най-малко 14 дни на заинтересованите от предлаганите изменения да изразят становище.

В жалбата си Филев пише, че нито на страниците на Министерския съвет, нито на страниците на МРРБ, като съставител на проекта на постановление за изменение на тарифата, не е бил публикуван същият, заедно с мотивите, респективно докладът към проекта.

Николай Филев е поискал от ВАС да спре и действието на новите цени, но му е било отказано. Според съдиите в жалбата липсват каквито и да било твърдения за евентуални вреди, които действието на постановлението би причинило на Филев./ OFFnews