Начало | Новини | Национални | Проучване установи толерантността на българският мачо към жените

Проучване установи толерантността на българският мачо към жените

българският мачо към жените

19% от българите, или почти всеки 5-и, са съгласни с твърдението, че жената трябва да се подчинява на мъжа, а според 5 на сто той може и да й удари шамар.

14% от хората в България твърдят, че са ставали свидетели на дискриминация по полов признак в последната година. А 12% декларират, че лично са били подлагани на дискриминация. И в двата случая жените са много по-висок дял от мъжете. Това показват данните на новото изследване на „Галъп интернешънъл“ от поредицата, посветена на списание „Жената днес“. То е проведено сред 1002 души и е представително за пълнолетното население на страната.

На този фон 73% от българите се отнасят благосклонно към идеята за закон, който да гарантира равноправието на половете.

Около 1/10 от попитаните виждат дискриминация на работното си място. Що се отнася до работната сфера, красноречиви са отговорите на въпроса за кого е по-лесно да получи по-висока заплата за една и съща работа: 50% казват „еднакво е за двата пола“, 39% казват „за мъжа“, а само 8% – за жената. Останалите се колебаят или се затрудняват да отговорят. Тук също сработват мъжко-женските разлики в реакциите. Дамите отговарят с по-голяма тревога – 48% от тях смятат, че на мъжете им е по-лесно да вземат повече пари, а при самите мъже този дял е само 30%.

Подобни „полови“ разлики личат почти навсякъде в отговорите. Закономерно, жените са тези, които в по-голяма степен биха се радвали на въвеждане на квотен принцип в големи компании или институции. Общо 72% сред българите отговарят положително по отношение на квотите за представителство на двата пола, но при жените този дял е 76%, а при мъжете – 67%.

И мъже, и жени обаче са единодушни пред провокативния въпрос: мъж или жена е първата им асоциация, когато става дума за корупция. По две трети и в двата пола казват, че когато мислят за корумпирани хора, първо се сещат за мъж. По една четвърт отговарят „и двете“.

Мъже и жени нямат различия и по още нещо тревожно: твърдението, че майките с деца у нас по-трудно си намират работа. С него се съгласяват почти единодушно и мъжете, и жените.

Все още част от хората споделят определени стереотипи и за мястото и способностите на жената в трудовия живот. Показателни са резултатите, според които 31% са съгласни, че мъжете са по-добри професионалисти от жените. Близо половината пък са на мнение, че „мъжът трябва да печели пари, а жената да се грижи за дома и семейството“. Любопитно е, че хората в България изглеждат разделени почти по равно относно твърдението, че „мъжът трябва да плаща сметките” – 46% казват „да”, 52% казват „не”, останалите се колебаят. Още по-любопитното е, че това твърдение среща повече подкрепа сред самите мъже.

Разделени поравно са българите и спрямо твърдението, че жените у нас разчитат повече на външността си, отколкото на професионализма си – 50% са съгласни с това твърдение, 48% не са, останалите се колебаят. Както може да се очаква сред самите жени това твърдение се радва на доста по-малка подкрепа.

Обществото като цяло не декларира толерантност към възможността човек да има много сексуални партньори – независимо дали става дума за мъже или за жени. По-младите и по-образованите, както може да се очаква, са по-либерални обаче в разбиранията си.

74 на сто от хората смятат, че трябва да има повече жени в политиката. Делът на мъжете, които одобряват това, също е сравнително висок – 66%. Очевидно в България има и достатъчно добри примери за участието на жени в политиката, които допълнително вдъхновяват. Това ясно показва, че обществото ни има обща възприемчивост към идеята за равнопоставеност на половете.

Част от инерцията на миналото остава, но стереотипното мислене постепенно се преодолява. В същото време дяловете на жените, които свидетелстват за случаи на дискриминация показват, че съществува „скрит“ проблем, който чака своето решаване./ OFFnews