Начало | Икономика | Световна | Световната банка очаква 2,9% икономически ръст в България за 2015 г.

Световната банка очаква 2,9% икономически ръст в България за 2015 г.

Световната банка

Световната банка очаква икономическият растеж в България да достигне 2,9% през тази и 2,2% през следващата година. Това става ясно от новия редовен доклад на институцията за държавите от Европейския съюз (ЕС).

Прогнозата на банката е завишена спрямо очакванията, описани в редовния ѝ глобален доклад. През юни, когато беше публикувана глобалната прогноза на Световната банка, очакванията бяха за 1,1% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през тази година и ускоряване до 2% през 2016 г.

В доклада за икономиката на държавите от ЕС Световната банка посочва, че растежът у нас през тази година ще е по-висок от очакванията заради по-силния износ за ЕС през първото полугодие, възстановяването на инвестициите – основно публичните, които се осъществяват с европейски средства, и по-доброто представяне на пазара на труда.

Банката подчертава обаче, че инфлацията през октомври е -1,2%, а годишният ръст на потребителските цени е негативен от средата на 2013 г.

Институцията е оптимистично настроена, че фискалната консолидация ще бъде успешно осъществена заради преизпълнението на приходите. В доклада се предупреждава обаче, че очакваните съкращения на разходите няма да се реализират.

Остава и проблемът с бедността в страната ни, особено предвид бавните темпове на икономическо възстановяване и въпреки административните мерки – увеличаването на обхвата на помощите за деца и енергийните помощи и ръста на минималната работна заплата. Очакванията на банката са нивото на бедност да се задържи над нивата отпреди рецесията, като достигне 14,1% през 2016 г.

Централна Европа – двигател на ръста

Като цяло за ЕС Световната банка очаква икономическият растеж да достигне 2% през 2015 г. и 2,1% през 2016 г. Най-висок ръст на БВП се очаква в държавите от Централна Европа, като основен двигател ще са икономиките на Чехия, Полша и Румъния, посочва се в доклада.

В Румъния се очаква растеж от 3,6% през 2015 г. и 3,9% през 2016 г., подхранван от силното нарастване на частното потребление и подкрепен от фискални мерки. Очаква се растежът в Полша да достигне 3,5% през 2015 г. и да остане на нива над 3,5% в средносрочен план, тъй като подобрените условия на пазара на труда повишават реалните разполагаеми доходи и потреблението на домакинствата, подчертават от институцията.

Темповете на икономически растеж остават най-слаби в Южна Европа с очаквано разширяване на икономиката от 1,4% през 2015 г. и 1,6% през 2016 г. Спрямо 2014 г. обаче, когато беше регистриран растеж от 0,5%, това представлява значително подобрение.

В доклада си Световната банка отбелязва, че икономическото възстановяване на ЕС се ускорява, но темповете остават слаби въпреки благоприятната парична политика и финансови условия.

Инвестициите също остават слаби, а перспективите пред растежа се подкопават допълнително от забавянето на растежа на нововъзникващите пазари, по-високата финансова нестабилност и регионалното напрежение.

Основен двигател на възстановяването в ЕС е частното потребление. Световната банка отчита, че заплатите и заетостта в съюза нарастват, като са подкрепени от ниската инфлация и поевтиняването на суровините.

Институцията отчита, че младежката безработица също намалява, но остава на завишени нива в някои страни от Централна и Южна Европа, където ще е необходима допълнителна подкрепа за образование и обучение, за да се гарантира, че младежите разполагат с необходимите за пазара на труда умения.

Тъй като инвеститорите все още са обезпокоени за мащабите на икономическото възстановяване, а домакинствата и предприятията продължават да изплащат своите задължения, инвестициите остават на заден план като слабо звено към едно по-бурно и устойчиво икономическо възстановяване, заключава се в доклада.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Десислава Попова, Инвестор