Начало | Бизнес | Анализ | Състоянието на фирмите в България се е влошило през 2015 г.

Състоянието на фирмите в България се е влошило през 2015 г.

бизнес 2

Заради неблагоприятната конюнктура на международните пазари и влошената конкурентоспособност на износителите бизнесът е песимистично настроен за 2016 г.

2015 година не е била добра за българския бизнес. Влошило се е състоянието на фирмите, както и общата им оценка за бизнес климата в страната. Това показва годишното анкетно проучване сред 734 предприятия – членове на Българската стопанска камара (БСК).

Половината от участниците в тазгодишната анкета откриват отрицателни тенденции в бизнес средата, докато през миналата година така са смятали 34 на сто. Сумарно отговорите „влоши се“ и „без промяна“ са на почти едно и също ниво и през тази, и през миналата година – общо над 80%. Едва една десета от анкетираните виждат подобрение в бизнес климата през двете последователни години.

Влошава се и състоянието на фирмите спрямо миналата година. Докато през 2014 година процентът на деклариралите подобрение на фирменото състояние е малко над този на отговорилите отрицателно, то през 2015 г. негативните оценки са четири пъти повече от позитивните. Без промяна остава делът на посочилите липса на промяна в състоянието на тяхната фирма – по 47% и през 2014 г., и през 2015 г.

Икономиката през годината е нараснала не заради повече производство, а заради повишената събираемост, обясни изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Той посочи, че тенденцията, видна през годината, е точно противоположна – на закриване на производства и намаляване на капацитета им. Заради повишената цена на енергията за индустрията са закрити производства в металургията, очаква се да има закриване на производства и в други енергоемки производства, каза Данев. Спад е налице и в хранително-вкусовата промишленост, отбеляза той и уточни, че двата сектора с ръст са ИТ технологиите и фармацията.

Индикаторите, които могат да издърпат икономиката и да доведат до ръст, са инвестициите, създаването на устойчиви работни места, увеличаване на раждаемостта  и намаляването на емиграцията, каза Данев, като заяви, че без наличието на тези фактори не може да очакваме икономически ръст.

Липсата на инвестиции е сред основните фактори, които са забавили икономиката и дейността на фирмите, подчерта и заместник-председателят на БСК Камен Колев. Той отбеляза, че постигнатият икономически ръст през годината не е бил на базата на инвестиции, което създава несигурност и неустойчивост. Инвестициите почти нямат принос в този очакван растеж, който трябва да е около 3 на сто за тази година. Затова е налице и отстъпление на бизнес средата, обясни Колев.

По думите му ефектът от по-високите цени на електроенергията ще продължи да затруднява предприемачите. Ще бъде влошена конкурентоспособността на основните износители от металургията и други енергоемки сфери. Наред с това трябва да се отчете и неблагоприятната конюнктура на международните пазари на основни наши стоки, което ще продължи и в началото на 2016 година – медта например. Очертава се и вдигане на цената на товарните превози – с 20%, което също ще повиши разходите на износителите. Всички тези фактори ще теглят бизнес климата назад и са причина за песимистичните очаквания.

Бизнесът отчита, че през 2015 г. сериозно са се увеличили корупцията (според 70% от анкетираните), престъпността (63%), сивата икономика (57%) и регулаторната тежест (53%). Данните за сивата икономика са сравнително същите като тези за 2014 г., когато 58% от анкетираните са отчели ръст на това явление, а през тази година процентът е 57.  През 2014 г. ръст на престъпността са посочили 44% от анкетираните (при 67% за 2015 г.), 60% са отчели ръст на корупцията (при 70% през настоящата година), 32% са установили увеличение на регулаторната тежест (при 53% през 2015 г.).

Увеличава се процентът на предприемачите, отчитащи намаление на достъпа до кредитиране (включително по линия на ниво на лихвите, исканите обезщетения и други разходи). През 2014 г. отчелите затруднен достъп до кредитиране са били 16%, докато през 2015 година делът им нараства до 30%.

През настоящата година фирмите от проучването отчитат сравнително висок ръст на продажбите и на обемите на производство – с по над 10 пункта над резултатите от миналогодишното изследване. През 2014 г. ръст в продажбите са отчели 30% от анкетираните при 47% през тази година, а при обемите на производство от 27% през 2014 г. процентите нарастват на 37 през 2015 г.

По отношение на броя на работните места проучването показва, че 73% от участниците в анкетата са запазили техния брой във фирмите си (при 61% през 2014 г.). В преобладаващата част от фирмите не е настъпила промяна в заплащането на труда (63% през 2014 г. и 70% през 2015 г.).

През изминалата година са намалели просрочените несъбрани вземания от контрагенти. Запазва се и средният срок на просрочие – просрочените с повече от 6 месеца вземания през 2015 г. са 75% от всички, а през 2014 г. – 74%. Прави впечатление обаче удвояването на вземанията, просрочени с повече от една година, за сметка на тези със срок на просрочие между 6 и 12 месеца.

За следващата година бизнесът е притеснен от неяснотата по отношение на цените на суровините и достъпа до кредитиране, от регулаторния натиск върху производството.

Намеренията на анкетираните фирми за 2016 г. са свързани най-вече с разработването на нови продукти и пазари, а оттам – и за увеличение на броя на работните места и възнагражденията на персонала.

Над половината от участниците в анкетата не предвиждат да увеличават кредитната си задлъжнялост, но почти всеки трети все още не е решил дали ще се обръща към банките за финансиране на дейността си.

Интересът към ползване на европейски финансов ресурс по линия на проектното финансиране остава непроменен спрямо 2015 г. Основните причини за отказ от изпълнение на европроекти са съмненията в обективността на оценяването на проектните предложения и тежките процедури по кандидатстване, управление и отчитане. Сред пречките пред участието в усвояването на европейските средства е и липсата на ресурс за авансово финансиране на проектите.

По статията работиха: автор Евгения Маринова, редактор Десислава Попова, Инвестор